Средната брутна месечна работна заплата за януари 2022 г. е била 1 566 лв., за февруари – 1 545 лв., а през март се увеличава до 1 668 лева. Това сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ), според които през първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1 593 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. с 1.2%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на тримесечна основа, са „Образование“ – с 16.6%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 10.4%, и „Държавно управление“ – с 8.1%. Най-голямо увеличение на заплатите пък е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6.9%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 6.6%.

На годишна база обаче средната месечна работна заплата нараства с 9.0%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 34.4%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 32.7%, и „Административни и спомагателни дейности“ – със 17.3%, а в „Образование“ и „Държавно управление“ се запазва на нивото от първото тримесечие на 2021 година.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2022 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 4 060 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 540 лева;
  • „Професионални дейности и научни изследвания“ – 2 264 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 964 лева;
  • „Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 005 лева;
  • „Други дейности“ – 1 088 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 1.8%, а в частния – с 11.6%.

Още по темата:
Какво да учат децата ни за да са конкурентноспособни на пазара през следващите годиниКогато се питаме какво да учат децата ни, за да са конкурентноспособни на пазара през следващите год…Nov 7 2021skafeto.com

Ето и 3 от най-търсените професии в дигиталния бизнесБумът на дигиталния бизнес след спецификите на миналта и тази година, както и в следствие на развити…Oct 10 2021skafeto.com

Кои професии почти ще се загубят през това десетилетие?С бързото развитие на новите технологии пазарът на труда също се променя. Докато през 19-ти век земе…Sep 23 2021skafeto.com

Коя е идеалната работа за мързеливи?Със сигурност всички са чували за свободните места за пазачи на необитаеми острови и преброители на …Sep 12 2021skafeto.com


loading...