КРС

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

„Щом индексацията на цените на мобилните услуги е в общите условия на договора на хората с мобилния оператор, потребителят няма право да прекратява договора без неустойки“, каза Мария Бончева, директор на дирекция в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) в Комисията по икономическа политика и иновации. Тази практика на Европейския съд и на ЕК се потвърждава в 13 държави на Европейския съюз, посочи тя.

„В индивидуалните договори на „Виваком“ и на „Йетел – България“ има клауза за индексация спрямо инфлацията и потребителят се е съгласил с нея. Щом операторът е вдигнал цените според инфлацията, увеличението не е незаконно“, посочи Бончева. „Неустойките обикновено са три месечни сметки, но ако договорът е безсрочен, той може да бъде прекратен с едномесечно предизвестие“, каза тя.

Народните представили поискаха информация от мобилните оператори за приходите и разходите, които имат, за да се разбере дали вдигането на цените не се отнася само до повишаване печалбите на компаниите, съобщи БТА.

„В Общите условия на договорите няма клауза за отказ от услугата без неустойка“, каза Диана Ковачева, национален омбудсман. „Крайно несправедливо е цените на мобилните услуги да се вдигат за сметка на хората, защото операторите са получавали компенсации от държавата за високите цени на електроенергията през миналата година. От „Виваком“ са решили хората с увреждания да са без индексация на месечния абонамент, но в „Йетел“ няма подобно решение“, каза още Ковачева. Мобилните оператори могат, но не са задължени да индексират таксите, допълни тя.
Дискусията е свързана с „Виваком“ и „Йетел“, защото „А1-България“ все още не е обявил решението си за индексацията.

Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Стоил Алипиев каза, че комисията не може да влияе върху ценообразуването. КЗП само контролира неравноправни клаузи и се произнася за нелоялни търговски практики, каза той. Сама по себе си индексацията не изкривява поведението на потребителя, добави той.

Вчера КЗП е приключила с проверка с договорите, които те сключват с потребителите. В голяма част те са неравноправни, има предписания за промяна и тече 14-дневен срок за обжалване. Предписанията са изпратени в мобилните оператори вчера, каза Алипиев. „При отказ КЗП може да заведе съдебен иск и да санкционираме мобилните оператори за нелоялни търговски практики“, каза Алипиев. КЗП ще следи дали има нелоялни търговски практика, след като излязат първите месечни фактури. „Ще следим всяко действие на операторите и ще се произнесем веднага. Остават един-два казуса, които са дискусионни“, посочи още председателят на Комисията за защита на потребителите.

Иван Димитров, председател на Комисията за регулиране на съобщенията, каза че КРС има твърде скромно участие в потребителските цени, защото се занимава с цените на едро.

България е в топ десет в класацията за мобилен интернет и покритието в страната е 99,9 на сто, каза Андреана Атанасова от Алианса на технологичната индустрия (АТИ). По думите й разходите на мобилните оператори през миналата година за енергия са повишени с 40 процента, въпреки компенсациите от страна на държавата за разходите за електроенергия. Ръстът на разходите за гориво е с над 25 процента през миналата година, добави тя. „Служителите на операторите са с индексирани заплати, отчитаме и поскъпването на долара защото се разплащаме в долари за преносен капацитет, за авторски права на чужди програми, както и за оборудване“, каза Атанасова.

Работата на комисията включваше съвместно заседание с Постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите и задаване на актуални въпроси към представители на Министерство на икономиката и индустрията, Министерство на транспорта и съобщенията, Комисията за защита на потребителите, Комисията за регулиране на съобщенията, Омбудсмана на Република България и трите мобилни оператора в България относно индексацията на потребителските цени от страна на мобилните оператори.

„За мен е важно дали на пазара за мобилни оператори има достатъчно конкуренция и ако е нужно да се погрижим за повече конкуренция“, каза председателят на икономическата комисия Мартин Димитров.

Още от България