Лидл България продължава да приема разплащания с хартиени ваучери за храна по Наредба 7 и Наредба 11 и за подарък до изтичане на срока им на валидност.

Към настоящия момент електронни ваучери за храна, предоставени от работодатели, не могат да бъдат използвани в магазините на Lidl. За да е възможно това, трябва да бъдат изпълнени следните две условия:

  1. Сключване на съответните договори с лицензираните оператори на електронни ваучери за храна;
  2. Извършване на необходимата техническа подготовка.

Информация за датата, от която ще бъдат приемани ваучери за храна на електронен носител, ще бъде предоставена допълнително. При наличието на въпроси, клиентите следва да се обърнат към своя работодател.