Само за 8 години Лидл България допринесе за зарибяването с над 390 000 балканските пъстърви в над 30 български реки. По този начин компанията подкрепи опазването на популацията на един от най-застрашените и изчезващи видове в речните басейни у нас.

С 10 000 малки пъстърви бе зарибен 10-километров участък на река, приток на Искър, в тазгодишното издание на инициативата „Дай шанс на Балканката“. В събитието се включиха доброволци от сдружение „Балканка“, рибари и местни хора.

„Инициативата „Дай шанс на Балканката“ е пример за нашата отговорност и грижата на компанията към запазването на биоразнообразието в страната. Цифрите ясно показват смисъла на  целенасочените усилия, които водят до цялостен положителен ефект. Това не е кампания, а дългогодишна кауза, в която инвестираме средства и усилия за опазване на един от най-застрашените видове – балканската пъстърва. Вярваме, че по този начин заедно с партньорите ни от сдружение „Балканка“ даваме добър пример и насърчаваме повече хора активно да участват в съхраняването на българската природа“, коментира Елица Георгиева, ръководител Корпоративни комуникации на Лидл България.

10 000 пъстърви заплуваха в приток на Искър, благодарение на 8-то издание на „Дай шанс на Балканката“

Инициативата ще продължи с почистването на 5-километров участък около р. Треклянска, което ще се проведе в края на месеца. В него ще участват доброволци от Лидл България и сдружение „Балканка“, които заедно ще съберат отпадъците в района, за да предотвратят попадането им в реката. По този начин, освен почистването на реката, реално се предпазва и популацията на балканската пъстърва, която е силно уязвима в замърсени и бедни на кислород води.


loading...