При средна цена от 338,32 лева (без ДДС) за мегаватчас е търгуван токът на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в края на работната седмица, сочат данните от пазарен сегмент „Ден напред“.

Сделките са на база днешния ден на доставка (12 февруари). Това е понижение със 17,8% спрямо спрямо стойността при вчерашното затваряне на борсата от 411,54 лв. за мегаватчас.

Средната цена на пиковата енергия (9:00-20:00 ч.) e 323,97 лв. за мегаватчас. Извънпиковата енергия (1:00-8:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 352,66 лв. за мегаватчас.

Най-ниската цена в рамките на днешната сесия, при утрешен ден на доставка, е 254,39 лв. за мегаватчас, достигната за 10:00-11:00 ч., а най-високата е 461,09 лева за мегаватчас – за 18:00-19:00 часа.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 85 628,80 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня“, 11 февруари, БНЕБ отчита до момента общ търгуван обем от 1379,5 мегаватчаса. Към 16:00 часа среднопретеглената дневна цена е била 374,59 лева(без ДДС) за мегаватчас.


loading...