междусрочна ваканция

Просветният министър ще предложи 9 дни междусрочна ваканция за учениците – от 31 януари до 4 февруари – вместо планирания по график 1 ден (1 февруари). Причината е нуждата от почивка за учениците и учителите след изтощителното преминаване от дистанционно в присъствено обучение. Това обяви акад. Николай Денков на брифинг във ведомството си днес, на който представи основните си приоритети в следващите 4 г., предава Сега.

„Най-добрият вариант е в седмицата след края на учебния срок (31 ян. – 4 февр. – бел. ред.) да бъдат обявени неучебни дни и така да се получат общо 9 дни, неучебни. Тези решения е редно да се обсъждат на Отраслов съвет, който е насрочен за 13 ч. в петък. Това е предложението, с което аз ще вляза в него“, обясни Денков, който вече получи две предложения за увеличаване на ваканцията. От Съюза на работодателите в системата на народната просвета предложиха почивката да е от 28 януари до 2 февруари, а от синдикат Образование към КТ „Подкрепа“ – да е от 31 януари до 4 февруари – в този период се включват два уикенда – между 29 и 30 януари и между 5-6 февруари, и реално почивните дни биха станали 9.

Акад. Денков обясни, че решението ще бъде взето на база на реалната ситуация в страната. По думите му нямаме изключително високи стойности на заболели ученици и учители средно за страната. Карантинираните учители са 3.6%, непедагогическият персонал – 2.3%, а изолираните ученици – 2.58 на сто. „Имаме разнообразие в различните региони, като разликите понякога са 5-8 пъти. Няма никаква причина на национално ниво да затваряме каквото и да било в момента, нито да променяме локалния подход и да допускаме грешката от миналата година да бъдат затваряни училища с нито един болен учител или ученик“, отговори той задочно на шефката на Синдиката на българските учители Янка Такева. По-рано днес тя заяви пред БНТ, че учителите са „капнали“ (по думите й по 50% от колективите са болни или под карантина) и настоя гимназиалният курс да премине към онлайн обучение.

Класните – онлайн или присъствено?

„Всички тези деца и ученици, които са онлайн – защо министерството ги кара да правят класни или да попълват тестове в училищна среда? Няма никаква логика и аз не знам защо екипът на министър Денков не напипва пулса на проблемите“, коментира още Янка Такева. По този повод министър Денков отново разясни указанията си до директорите, с които препоръчва класните и контролните работи да се провеждат предимно присъствено. „Няма заповед, която да изисква присъствено оформяне на оценки. Това е само препоръка. Има заявена подкрепа за учителите, че те могат да изискат присъствено обучение, където е необходимо. Но при обучение в електронна среда децата могат да бъдат изпитвани и в електронна среда и не могат да бъдат задължени да дойдат в училище. Целта на препоръката е да се осигури по-голяма справедливост при оформяне на оценките, но предвид сегашната вълна, не е удачно да се форсира присъственото изпитване“, обясни Денков.

По-голям обхват на учениците и повишаване на качеството

„Всички приоритети на МОН са свързани с повишаване на качеството на образованието и с разширяване обхвата на системата“, посочи още министър Денков. Относно увеличаване на обхванатите ученици той посочи, че с новия бюджет всички деца от 3 г. нагоре от цялата страна ще бъдат освободени от такси за детска градина, ще започне нова програма за извънкласни дейности в училищата областта на спорта и културата, както и нова 4-годишна програма за ремонт на спортни площадки и салони. За повишаване на качеството на училищното образование пък МОН е поискало от финансовото министерство заплатите на учителите да продължат да се увеличават, за да са 25% над средната заплата за страната, както и да се повиши образователният стандарт за издръжка на училищата. За тази цел ще работи и новата методика за оценка на добавената стойност в училищната среда, която министърът вече обяви, че планира да въведе в следващите години.

Борба с плагиатството

„Ще се увеличи борбата с плагиатството“, обяви още акад. Денков. По думите му ще се направят промени в законите за висшето образование и за развитие на академичния състав, с които всяка научна организация и университет ще бъдат задължени да създадат своя комисия по академична етика, която да проверява за плагиатство учените в съответния вуз. „Националната комисия по академична етика в МОН ще е втора инстанция и тя ще проверява сигналите от вузовете, ако има възражения. Досега можеше да се проверяват само научни публикации, които са участвали в конкурси – имаше врата за хората, писали книги, които не са ги включвали в конкурси – те можеха да плагиатстват, без да бъдат санкционирани. Идеята е вече всякакви научни трудове да могат да се проверяват за плагиатство“, обясни той.

Подобен казус възникна преди месеци с преподавателя от СУ Петър Илиев, номиниран за две министерски кресла в проектокабинетите на „Има такъв народ“. Заради доказано плагиатство при него той загуби академичната си длъжност на главен асистент, но не и научната си степен – доктор, защото книгата, в която е установено плагиатството, не е използвана за защита на доктората му.

„Предстоят промени и в системите за акредитация на университетите, както и в системите за атестация, в които ще постави акцент върху обективните показатели за оценка, за да се избегне сегашния твърде голям субективизъм. Ще стартира и официална дискусия за бъдещото преструктуриране и обединяване на университети – там, където е смислено и би повишило качеството на обучението“, посочи още просветният министър.

Още от България


loading...