Ди Велт България пенсионери увеличение Къде в България пенсионерите са най-богати средният доход на българина най-бедната държава в ЕС
Снимка: Cristina Gottardi/unsplash

От днес минималната пенсия се вдига със 70 лв. и вече ще 370 лв. От нейния размер зависи и пенсията за непълен осигурителен стаж. Така тя вече е 314,50 лв. Същата сума получават и хората с инвалидни пенсии, които имат увреждания между 50 и 70,99%. Тези с инвалидност между 71 и 90% вече ще взимат 388,50 лв. Хората с инвалидни пенсии, които имат увреждане над 90%, ще получават 425,50 лв.

Наследствената пенсия от днес е 277,50 лв. Таванът на пенсиите също се вдига – от 1440 на 1500 лв. Заради по-високата тежест на стажа обаче 6500 пенсионери ще бъдат ощетени, защото ще попаднат в ограничението. Общият им брой ще стане 34 хил., тъй като сега хората, които не могат да получават реалните си пари, са около 27 500. Социалната пенсия за старост пък става 170 лв.

От днес всички пенсии ще бъдат преизчислени с увеличението на тежестта на стажа до 1,35. Увеличеният коефициент на тежестта на година стаж ще се прилага само към действителните години стаж, а не към преизчислените. Така всички хора, работили тежък труд от първа и втора категория – миньори, химическа промишленост, транспорт и пр., няма да получат увеличение за всички години в личната им пенсионна формула, а само за реално изработените. За пенсионерите, които имат осигурителен стаж, положен при условията на първа и/или втора категория труд, разликата между общия им осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд, и осигурителния им стаж без превръщане, продължава да участва при определяне размера на пенсията с 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент – за месеците осигурителен стаж, обясниха от Националния осигурителен институт.

Средното увеличение ще бъде със 73 лв. От 25 декември НОИ ще преизчисли служебно над 2 000 000 трудови пенсии и добавки – за осигурителен стаж и възраст, инвалидни, наследствени и вдовишки. Преизчисляването ще се извърши само ако това е по-благоприятно. В противен случай ще се запази предишният размер. Преизчислените размери хората ще получат с плащането за януари, което ще стартира от Ивановден. С тях ще бъде изплатена и разликата от преизчислението за последните 7 дни на 2021 г. – от Коледа до Нова година. За всяка пенсия ще бъде издадено разпореждане, но то ще се получава само с искане. В зависимост от желанието на пенсионера връчването може да се извърши на място в приемната на съответното териториално поделение на НОИ, чрез лицензиран пощенски оператор – с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез системата на Държавна агенция “Електронно управление”, обясниха експертите.

Другата опция хората да проверят какво ще получат е с ПИК на НОИ, но това ще е възможно след януари. През януари пенсионерите ще получат и новата добавка от 60 лв. Тя ще се изплаща до юни.

Източник: trafficnews.bg


loading...