Ди Велт България пенсионери увеличение Къде в България пенсионерите са най-богати средният доход на българина най-бедната държава в ЕС
Снимка: Cristina Gottardi/unsplash

Няма новина в констатацията на Евростат, че България отново е най-бедната държава в ЕС. Стандартът на живот в Северозападния район, където влизат градове като Видин, Враца и Монтана, е три пъти по-нисък от средния за страните от ЕС, показват данните.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на човек от населението, измерен според покупателната способност, в Северозападния район на България е само 32% от средното за ЕС ниво. Тази част от България е най-бедният регион в ЕС, като си поделяме последното място с остров Майот – отвъдморска територия на Франция. Ниският БВП на човек в Майот се обяснява с демографски фактори – 44% от населението там е под 15 години, посочват от Евростат.

На следващите места по бедност са останалите райони на България, без този, в който е София. БВП на човек в Северния централен район е 35% от средния за ЕС, а след това са Южен централен район (37%), Югоизточен (40%) и Североизточен (41%).

Най-висок стандарт на живот имат в Люксембург, където БВП на човек от населението е 260% от средното за ЕС ниво, показват данните на Евростат. На следващите места са южната част на Ирландия (240%), Прага (205%) в Чехия, Брюксел и източната и централна част на Ирландия (по 202%).

След това е Хамбург (195%) в Германия. Високият БВП на човек от населението в тези региони може да бъде обяснен отчасти с високия приток на работници, пътуващи до работното място (Люксембург, Прага, Брюксел и Хамбург) или с големите капиталови активи, притежавани от някои мултинационални компании с регистрация в регионите (Ирландия).

Производителността на труда в страните от ЕС варира в много широки граници. БВП на един работник е най-нисък в Северния централен район на България – 12 700 евро. След това са други два района в България – Южен централен (13 000 евро) и Северозападен (13 400 евро).

Средното за ЕС ниво на БВП на един работник е 66 800 евро. Най-висок е БВП на един работник в Южна Ирландия – 205 500 евро. Тази „производителност на труда“ измерва общата производителност на регионалните икономики без корекция според нивата на цените или средните отработени часове, посочват от Евростат.

Още данни от Евростат:
Евростат: Българите с най-ниски заплати в ЕСКъм 1 януари 2021 година от общо 27 страни членки на ЕС 21 имат минимална работна заплата на национа…Feb 6 2021skafeto.com

Евростат: България е с най-висока смъртностНаселението на България се топи най-бързо сред страните членки на ЕС и към 1 януари тази година вече…Jul 11 2020skafeto.com

Евростат: Българите – най-нещастни в ЕСБългарите са сред хората с най-ниско ниво на щастие в ЕС, сочи проучване на Евростат, което всъщност…Nov 7 2019skafeto.com


loading...