най-големи дългове

Колекторските фирми отчитат изключително силни януари и февруари, което е нетипично за традиционно финансово трудните първи месеци на годината.

„Един от факторите за това е новият тип поведение, което наблюдаваме – немалко потребители бързат да изчистят задълженията си, за да си осигурят добро кредитно досие. Това им позволява да изтеглят нов заем от банка на изгодните в момента условия“, казва Лилия Димитрова, изпълнителен директор на компанията за събиране на вземания Frontex International.

По думите ѝ, тези клиенти избират различни методи, за да съберат необходимата сума – заем от роднини и приятели, консолидиране на стари задължения, продажба на имот. Така пред тях се отваря възможност да се възползват от евтините кредити днес – тенденция, която проличава и в отчетените от БНБ ръстове за 2021 година. Българската народна банка регистрира към края на януари обем на жилищнитe ĸpeдити от 14,2 млpд. лв. – ръст от 17,9% на годишна база. Πoтpeбитeлcĸитe ĸpeдити пък се равняват на 13,2 млpд. лева. Или покачване с 11,2% cпpямo янyapи 2021 г.

„Потребителското поведение демонстрира и подобрено икономическо състояние, и повишена сигурност. Ако през 2020 г. се е наблюдавало притеснение дали ще могат да запазят работата си, днес сме свидетели на възстановяване на икономическата активност, а оттам – по-голяма възможност да се обърне внимание на изплащането на стари задължения“, допълва Димитрова. По думите й след изтичането на мораториума върху потребителските кредити станахме потребителското поведение е станало по-разумно.

„През 2021 г. плащанията нарастват и като абсолютен, и като среден размер, а хората все по-рядко прибягват до отстъпки, за да погасят изцяло своите кредити. В резултат от приключването на мораториума клиентите си дадоха сметка, че имат задължения, които рано или късно трябва да бъдат погасени. Може да се каже, че на този пазар пандемичната криза за физическите лица е приключила“, коментира резултатите Лилия Димитрова.

През 2020 г. 23.6% от пълните погасявания са след поискана и направена отстъпка, докато през 2021 г. този тип плащания пада до 10.2%. Това е недвусмислен знак за финансово стабилизиране на потребителите, посочват от компанията.

„Отчитаме спад както при тези, които са в реално затруднение, така и при хората, които, по една или друга причина, не желаят да възстановяват задълженията си. През 2020 г. над 30% от потребителите бяха в реална невъзможност да плащат, докато към края на 2021 г. техният дял пада на 14%“, казва Лилия Димитрова.

По думите ѝ делът на хората, които не искат да покриват месечните си вноски също бележи леко понижение – от 18% през ноември 2020 г. на 17% към края на 2021 година. Поведението на тези клиенти не е толкова показателно, тъй като те традиционно биват водени от лични убеждения и мотиви, които не се влияят пряко от финансовото им състояние.

Задълженията в страната

По данни на Frontex International, средната вноска, която правят клиентите през януари 2022, е с около 13% по-висока спрямо ноември 2020 г. Най-значителни вноски правят жителите на Варна, Добрич и Смолян, а най-малко съумяват да погасяват в Монтана, Русе и Хасково.

Нараства средният размер на просрочените задължения в страната, става ясно от последните данни за пазара на вземания у нас. Към настоящия момент средния размер на дълга възлиза на 2 682 лева, при 2 218 лева в края на 2020 г. Варна и тази година води класацията на градовете с най-съществен среден дял на необслужваните вземания – 3 732 лева, при 3 262 лева година по-рано. В столицата средният размер на дълга е 3 543 лева, в Плевен – 3 264 лева, в Бургас – 2 888 лева, във Видин – 2 669 лева, в Кърджали – 2 506 лева, а в Пловдив – 2 332 лева.

По отношение на броя нередовни платци след София-град се нареждат Пловдив, Варна, Враца, Монтана, Плевен, Стара Загора.

Потребителски кредити, ипотеки и кредитни карти са основните продукти, които формират общият обем на необслужваните заеми, сочат още данните на компанията. Оказва се, че мъжете са повечето потребители в просрочие у нас – 60% от всички. С 33% по-голям спрямо жените е и средният размер, който те плащат през 2021 година.

Хората между 40 и 49 години формират най-голямата група клиенти както като брой, така и като общ обем непогасени задължения. Най-скромен дял имат младите потребители – тези до 29 г. с 4.79% от всички, както и хората над 70 години – 6.56%.


loading...