най-желана специалност в Софийския университет

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Първият етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2021/2022 година беше обявен днес. 9747 са кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище, съобщи пресцентърът на СУ.

На първо място сред посочените от най-много кандидати специалности е „Право“ /редовна форма на обучение/. На второ място е „Психология“. Третото място заема специалността „Графичен дизайн“. На следващите места кандидатите са поставили специалностите „Софтуерно инженерство“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ /задочна форма на обучение/, „Английска филология“, „Връзки с обществеността“ /редовна форма на обучение/, „Международни отношения“ /редовна форма на обучение/, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ /редовна форма на обучение/ и „Журналистика“ /редовна форма на обучение/.

5936 са кандидатите, приети на първия етап на класирането в редовна и задочна форма на обучение, държавна поръчка и платена форма на обучение.

След първото класиране са приети 21 лауреати и 30 първенци на национални олимпиади и състезания.

В срок от 7 до 9 юли 2021 г., включително, класираните от първия етап кандидати имат няколко възможности. Първата от тях е да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващите етапи. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията.

Класираните по второ, трето и т.н. желание кандидати могат да се запишат в специалността, за която са класирани от този етап, или да заявят желание за участие в следващото класиране, като депозират дипломата си оригинал за средно образование и попълнят декларация за участие в следващите етапи на класиране за по-предна желана специалност.

Класираните от първия етап кандидати, които не се запишат в специалността, в която са класирани или не потвърдят желанието си за по-нататъшно участие в следващите класирания, отпадат и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.

Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.

Записването се извършва в отдела „Студенти“ на факултета, в който кандидатите са приети.

С цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19, записването на новоприетите студенти ще е по график. Студентите, приети в специалността „Право“, е необходимо при записването си да представят разпечатка с резултата от съответния етап на класирането.

Всички необходими документи за записване трябва да бъдат попълнени предварително.

Купува се единствено студентска книжка от книжарниците на СУ в сградите на Ректората, във Факултета по науки за образованието и изкуствата, Факултета по математика и информатика, в Стопанския факултет и от щандовете на Университетското издателство с печатница „Св. Климент Охридски“.

До сградите на СУ ще се допускат само новоприетите студенти, упълномощени лица и придружители на новоприети студенти със специални потребности.

Вторият етап на класирането е на 13 юли. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон, и некласираните кандидат-студенти.

Потвърждаването или записването на класиралите се от втория етап кандидати ще е от 14 до 16 юли, включително. Непотвърдилите от второто класиране кандидати губят правото си за участие в третото класиране, което е окончателно.

Третият етап на класирането е на 20 юли. Срокът за записването е от 21 до 23 юли, включително. Резултатите от това класиране са окончателни.


loading...