НАП софтеур

Инвестиции за десетки милиони левове на над 4000 фирми, направени в последните година-две за разработване и внедряване на одобрен от НАП софтеур за управление на продажбите, отиват на вятъра. След като през август новият финансов министър Кирил Ананиев обяви, че ще оттегли спорните разпоредби за този софтуер, тези дни министерството публикува за обществено обсъждане проект на съответните промени в Закона за ДДС. Те трябва да бъдат гласувани от парламента до края на годината, информира Сега.

Новите изисквания за софтуера за управление на продажбите в търговските обекти – т.нар. СУПТО, както и лицензирането му пред НАП, бяха въведени през 2018 г. в злополучната Наредба 18 за касовите апарати с идеята да се изсветли укриването на обороти и загубата за хазната на близо 300 млн. лв. годишно.

Изискванията към фирмените софтуери се оказаха изключително рестриктивни, неясни и трудни за изпълнение, но дълго време НАП и финансовото министерство не желаеха да водят разговори с програмистите, нито с предприемачите, които трябва да ги прилагат. Заради невъзможност на бизнеса да изпълни разпоредбите, наредбата бе неколкократно преправяна и разсрочвана. Последно сроковете за фирмите, които използват СУПТО, бяха отложени за началото на 2021 г.

Сега финансовото министерство признава за проблемите, които Наредба 18 създаде на бизнеса. “За изминалия двугодишен период въпреки непрекъснатия диалог с производители и разпространители на софтуери за управление на продажбите и ползватели на същите, и приетите множество предложения за прецизиране на разпоредбите, касаещи изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговски обект, все още са налице правила, които водят до противоречиви тълкувания на условията на закона и наредбата. Като следствие от това се стигна до извода, че към този момент изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговски обект пораждат затруднения, противоречия и пречки за бизнеса, поради което разпоредбите на чл. 118 от ЗДДС, засягащи изискванията за деклариране и използване на софтуера за управление на продажбите се отменят”, е записано в мотивите към законовите поправки.

Към момента 4124 фирми са подменили софтуерните си програми и са регистрирали СУПТО в съответствие с изискванията на Наредба 18 в 8486 търговски обекта, посочват от финансовото министерство. Освен това са регистрирани 32 812 фискални принтери, които работят под управление на софтуер, а това означава, че в тези фирми са стартирали процеси по привеждането на софтуерите според изискванията на наредбата.
От финансовото министерство не могат да посочат какви инвестиции са направени от фирмите, изпълнили вече изискванията за СУПТО, защото „размерът на направените от тях разходи е строго индивидуален и зависи от спецификата и обема на дейността, както и от сложността и функционалните характеристики на софтуера“.

Над 50 млн. евро са инвестирани до момента за СУПТО и връзването на фискални устройства към него, посочиха от Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер (БАРБС). По техни сметки около 1000 лв. е разходът за по-малките фирми, около 10 000 евро – за средните, а над 100 000 евро излиза внедряването на СУПТО по критериите на НАП в голяма компания.

Най-големи разходи са направили големите търговски вериги, някои от които още в началото на тази година се похвалиха, че вече са изпълнили всички изисквания за Наредба 18. При тях инвестицията излиза над 150 000 евро, посочиха от БАРБС.

Загуби ще претърпят и софтуерните компании, които са в процес на разработване на СУПТО на свои клиенти-търговци. По данни на финансовото министерство до момента 476 производители и 35 разпространители на софтуер са регистрирали 974 СУПТО. Колко са в процес на разработка – не е известно.

„В България има около 2000 компании, които пишат софтуер и които са инвестирали предварително стотици хиляди евра за разработки на СУПТО. Но ние казваме: По-добре е да сме на загуба, отколкото тази наредба да влезе в сила, защото тя не е добре измислена“, коментира за „Сега“ Ясен Танев от БАРБС.

Още през август новината за отбой на част от разпоредбите на Наредба 18 бе посрещната с облекчение от бизнеса. Финансовото министерство и НАП така и не направиха оценка на въздействието – колко фирми ще бъдат засегнати и колко ще струва прилагането на новите разпоредби. Първоначалните разчети засягаха единствено подмяната на част от по-старите касови апарати с такива, които могат да отчитат в реално време всяка продажба в сървъра на НАП, което щяло да струва около 200-300 лв. за устройство. Впоследствие се установи, че 80% от фирмите управляват продажбите си с компютърни програми, които трябва да преработят и лицензират в НАП, а по груби сметки на бизнеса това ще струва общо над половин милиард лева.

След новината за отпадането на СУПТО в социалните мрежи назрява мнението, че фирмите трябва да търсят обезщетение за напразно направените от тях инвестиции. Като основание се посочва Законът за отговорността на държавата и общините за вреди.

Според адвокати обаче търсенето на обезщетения по този закон е обречено на неуспех и трябва много добре да се обмислят основанията, за да са успешни делата. За да се търси отговорност от държавата, вредите трябва да бъдат много ясно остойностени и определени, че са пряка и непосредствена последица от акт или действие на държавата, което е отменено като незаконосъобразно или обявено като нищожно. А Наредбата 18 не е отменена като незаконосъобразна, нито обявена като нищожна. Освен това трудно ще се докаже пряка вреда, защото търговците ще продължат да работят с този софтуер, коментират адвокати.

Преобладаващото мнение обаче е, че фирмите ще преглътнат разходите и няма да протестират.

Финансовият министър Кирил Ананиев коментира в сряда, че не вярва фирмите да са инвестирали милиони евра за преработването на софтуерните им програми. „В договорите на търговците със софтуерните компании е включено актуализирането на програмите за управление на продажбите, така че те едва ли ще имат допълнителни разходи“, посочи Ананиев.

Виж още:Властта се разкандърдиса за заема от 4 милиарда лева! Изтегли 5 милиардаМинистерството на финансите пласира на международните пазари във вторник две емисии облигации с общ …Sep 16 2020skafeto.com

loading...