Наръчник лозаро-винарски практики

В резултат на редица проучвания, доклади, анализи, стратегии и научни изследвания в областта на опазването на стари местни сортове лози предстои да бъде издаден Наръчник за устойчиви лозаро-винарски практики. Той ще даде основни насоки за развитие на лозарството и винарството при отглеждане на застрашени местни сортове лози, които да послужат на производителите и органите, управляващи процеса по производство на винени продукти. Насоките ще бъдат издадени на български, гръцки и брайл.

Всичко това се случва благодарение на проекта „SOS за застрашени традиционни сортове лози“ към Програмата Интерег V-A Гърция-България, който работи усилено по внедряването на добри практики за опазването на екосистемата в Трансграничния регион. Проектът събра група от български и гръцки експерти в лозарския бранш, администрацията и медиите, които работиха съвместно и разграничиха основните проблеми, стоящи пред винопроизводителите.

С помощта на това полезно четиво дори начинаещите в бранша ще могат да се запознаят с най-добрите начини да започнат собствено биопроизводство, съобразено с екологичните норми и насоки на съвремието. Изследването се позовава на традиционни, нови и съобразени с нуждите на екосистемите начини за работа с растенията и по-конкретно – с лозите.

Проведоха проучване в полза на застрашени сортове лозиПродължава да тече проектът „SOS за застрашени традиционни сортове лози”, финансиран по Програмата з…Oct 31 2019skafeto.com

Ключова в реализацията на всичко това е по-добрата комуникация между винопроизводителите от двете страни и техните администрации. Необходими са и институционални промени, смятат участниците в проекта. По време на проведените обучения те положиха основите за вземането на мерки по наболелия въпрос, които смятат да развият в бъдеще.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните в програма Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“ http://www.greece-bulgaria.eu/.

*Съдържанието на този материал не отразява задължително официалната позиция на Европейския съюз.

Наръчник за устойчиви лозаро-винарски практики е на път да излезе
Силен старт на обученията за европейски и световни практики при опазване на лозиМесец октомври започна успешно за Сдружение „Просперитет и развитие за България“ с първите обучения …Oct 23 2019skafeto.com


loading...