населението в райони в Столична община панелка цена на квадрат
Снимка: Natalya Letunova on Unsplash

За десет години населението в повечето райони в Столична община е намаляло. Територията на общината е разпределена на 24 административни райони. С население над 50 хиляди души са тринадесет райони (всеки втори район), в които живеят 73,8% от населението на Столична община. Това показват данни 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България на Националния статистически институт (НСИ) от септември 2021-а година, пише money.bg.

В периода между последните две преброявания населението в област София (столица) е намаляло със 17 301 души, или с 1,3%. И все пак в страната, за този десетгодишен период, това е областта с най-малка загуба на население.

Най-голямо е намалението на населението в район Средец – с над 20%. Районът обхваща югоизточните части на Центъра, южните части на „Зона А“ и част от квартал „Яворов“.

В район Илинден, където влизат четири от най-старите столични жилищни квартали – „Света Троица“, „Илинден“, „Захарна фабрика“ и „Гевгелийски“, също се отчита по-сериозно намаляване на населението от 8,7% надолу, следван от районите Красна Поляна (-8,5%), Люлин (-7,6%), Оборище (-6,8%) и Подуяне (-6,8%).

Ето и районите с най-голям спад на населението:

Район Население 01.02.2011 (Брой) Население 07.09.2021 (брой) Прираст (брой) Прираст %
Средец 32423 25740 25740 -20.6
Илинден 33236 30336 -2900 -8.7
Красна Поляна 58234 53274 53274 -8.5
Връбница 47969 44028 -3941 -8.2
Сердика 46949 43263 43263 -7.9
Люлин 114813 106112 -8701 -7.6
Оборище 31060 31060 -2117 -6.8
Подуяне 76672 71437 -5235 -6.8
Искър 63248 59925 -3323 -5.3

Брой и прираст на населението

Според данните от Преброяване 2021, населението на страната е 6 519 789 души. Жените са 3 383 527 (51,9%), а мъжете 3 136 262 (48,1%), или на 1000 жени се падат 927 мъже.

Населението в столична област е 1 274 290 души. На територията на област София живее 19,5% от населението на страната. Жените са 668 513 (52,5%), а мъжете 605 777 (47,5%).

Райони с най-голям прираст в Столична община

По отношение на районите с най-голям прираст през последните десет години има един абсолютен първенец и това е район Витоша, който включва 7 квартала: „Бояна“, „Симеоново“, „Драгалевци“, „Павлово“, „Бъкстон“, „Манастирски ливади“ и „Княжево,“ както и две села Владая и Мърчаево. Според данните националната статистика ръстът на населението там е около 25% за периода.

Район Триадица с кварталите „Иван Вазов“, „Стрелбище“ и „Гоце Делчев“ също е сред първенците по прираст на населението с 8,4% за поочение период.

Райони с най-голям ръст:

Район Население 2011 Население 2021 Прираст (брой) Прираст %
Витоша 61467 76778 15311 24.9
Триадица 63451 68765 5314 8.4
Лозенец 53080 57134 4054 7.6
Панчарево 28586 30261 1675 5.9

Възрастови различия

По отношение на възрастта продължават негативните тенденции. Очертава се продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

Тези процеси се наблюдават повече сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23,2%, а на мъжете – 15,6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 44 години.

Към септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 249 605 души, или 19,6% от населението на областта. Спрямо предходното преброяване населението на тази възраст се увеличава с 47 977, или с около 24%. Хората във възрастовата група 15-64 години е 838 390 души, или 65,8%. Спрямо 2011 намалява с 92 333 души, или с 9,9%.

Делът на най-младото население се увеличава от 12,3% през 2011 г. на 14,6% от общото население през 2021 г“ а абсолютният брой на населението във възрастовата група 0-14 нараства от 159 хил. през 2011 г. на 186 хил. през 2021 г., или със 17%, показват още данните на НСИ.

По региони

Делът на най-възрастното население е в районите Люлин (8,6%) и Младост (8%), а най-нисък в район Банкя (1,1%). Най-висок е делът на младото население в районите Младост (8,6%) и Люлин (8%), а най-нисък е в Банкя (1%). Делът на населението в активна възраст (15 – 64 години) е най-висок в област София (столица) – 65,8% от населението на областта.


loading...