https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Канадската компания Dundee Precious Metals (DPM) обяви, че иска да придобие 75% от медно-златния проект „Иглика“ в България, който в момента е 100% собственост на друго канадско дружество – Velocity Minerals. Двете компании вече са подписали обвързващо споразумение за изключителна опция за придобиване на мажоритарен дял в проучвателния проект и свързаните му права, пише money.bg.

Velocity е компания за проучване и развитие на злато, фокусирана върху Източна Европа. Тя е мажоритарен собственик на дружеството, контролиращо златното находище „Розино“, като си партнира по разработването на няколко проекта в страната и с „Горубсо – Кърджали“.

В България Dundee е концесионер на две мини – „Челопеч“ и „Ада Тепе“. През последните години компанията отчита значителен ръст на добива на злато от тях.

Velocity Minerals придоби 100% от златодобивния проект „Иглика“, разположен в югоизточната част на България, през 2020 година. Находището е недостатъчно проучено, разположено е в много перспективен минерален пояс от благородни и основни метали. Проектът е разположен в най-западната част на плодотворния тетянски пояс, който пресича България и съдържа редица епитермални находища на злато и порфир от мед и експлоатационни мини.

По-точно казано, „Иглика“ се намира на територията на общините Болярово и Елхово и по-точно – в землищата на селата Лалково, Ситово, Иглика, Голямо Шарково, Малко Шарково и Воден.

Съгласно сделката, DPM има обвързващо задължение да плати на продавача първоначална сума от $250 000 в брой, съобщава Velocity Minerals. Друго обвързващо условие на сделката е Dundee да финансира и завърши 10 000 метра сондажи през следващите 12 месеца.

Предвижда се DPM да финансира общо 40 000 метра сондажи в имота „Иглика“. Канадската компания трябва да финансира и предостави оценка на минералните ресурси на находище, което се намира в територията за проучване, както и предпроектно проучване на друго находище.

DPM трябва да заплати още $115 милиона в брой на Velocity, като всички горепосочени изисквания трябва да бъдат изпълнени в рамките на 5 години. Ако DPM ги изпълни в рамките на срока на опцията, ще може да придобие непряко 75% от правата в имота. Velocity от своя страна ще получава 2% възвръщаемост от приходите от продажби.


loading...