отпуска от 2019

В края на годината изтича давността на отпуска от 2019 г., напомни главната инспекция по труда. Платеният годишен отпуск има 2-годишна давност, като част от отпуска може да бъде отложен за следващата година, пише Сега.

Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през първото полугодие на следващата календарна година. След този срок работникът може сам да излезе в отпуск с 14-дневно предизвестие. Работодателят трябва да информира работниците в началото на годината за полагаемите дни отпуск, включително и за останалите от предходната година, напомнят от ГИТ.

В случай на прекратяване на трудовото правоотношение работникът има право на обезщетение за всички дни, които не са погасени по давност, независимо дали са прехвърлени или не в следваща година. Давността на платения годишен отпуск спира да тече, ако работникът или служителят използва друг вид отпуск – за бременност и раждане, гледане на дете и др.

Съгласно промените в трудовото законодателство във връзка с пандемията работодателят има право по време на обявена извънредната епидемична обстановка, която бе удължена до 31.03.2022 г., да предоставя половината от платения годишен отпуск и без искане на своите работници или служители. За целта трябва дейността на предприятието да е спряна или ограничена със заповед на държавен орган. В условията на епидемична обстановка работодателят няма право и да отказва платен отпуск на някои категории работници от уязвими групи. Той обаче не може едностранно да предостави какъвто и да е вид неплатен отпуск. За ползването на такъв задължително следва да има искане от страна на работника, обясняват трудовите инспектори.

Виж още:Официално от НОИ: От Коледа пенсиите се увеличаватОт 25 декември 2021 г. влизат в сила важни промени в пенсионното законодателство, които ще повлияят …Dec 14 2021skafeto.com


loading...