отстраняване на Иван Гешев държавния глава Гешев първи коментар

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Висшият съдебен съвет определи като допустимо искането за отстраняване на Иван Гешев, с което бе открита процедура по предсрочното прекратяване на мандата му. След близо два часа дебат с 14 гласа „за“ ВСС допусна за разглеждане искането за отстраняване на Иван Гешев от поста.

В началото на заседанието главният прокурор поиска отвод на шестимата членове на Прокурорската колегия на ВСС, които са входирали искането за отстраняването.

„Тези шестима души нямат морално право да участват в тази процедура. Случващото се го наричам атентат срещу съдебната власт“, добави Гешев.

Калина Чапкънова, Йордан Стоев, Гергана Мутафова, Светлана Бошнакова и Георги Кузманов бяха категорични, че няма да си направят отвод.

„Определени лица, част от съдебната власт, а може би и от ВСС, се опитват да превърнат правовата държава в дрипава риза. Ще направя всичко възможно това да не се случи“, каза той.

Главният прокурор беше представляван от адвокат пред Висшия съдебен съвет, докато се разглежда допустимостта по искането на членове на ВСС за неговото отстраняване. Възраженията на главния прокурор са по редовността на предложението.

„Трябва да бъдат посочени кои точно служебни задължения главният прокурор е нарушил“, обясни пред ВСС адв. Томова, упълномощен адвокат на Иван Гешев.