ВиК оператор

От 1 януари 2020 г. се предвижда увеличение на цените на ВиК услугите в почти цялата страна с между 0,1 и 9,26%.

Доклад, който беше разгледан днес на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) показва, че Кърджали е градът, в който се планира най-голямо поскъпване на ВиК услугите – с 9,26 на сто. Най-малко се предвижда да се повишат цените на ВиК услугите в Пловдив – с 0,1%. За София-град увеличението ще е с 6,64 на сто.

Ценовият скок, предвиден за Перник, където в момента има проблем с водоснабдяването и дори режим на водата, ще е от 3,29 на сто в сравнение с цените на ВиК услугите тази година.

Община Перник и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обаче могат да не повишат цените на ВиК услугите в града, ако решат, коментира пред журналисти Ивайло Касчиев – шеф на Дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ в Комисията за енергийно и водно регулиране в КЕВР, цитиран от БТА. „Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава пределни цени“, добави той.

Касчиев припомни, че ВиК дружеството в Перник е с ограничена отговорност. Община Перник също е собственик на част от неговия капитал и участва в управление му. Освен това МРРБ във ВиК Перник притежава 51 процента от капитала и е мажоритарен собственик. Затова регионалното министерство може да спре предвиденото от КЕВР увеличение на ВиК услугите с 3,29 на сто от 1 януари 2020 г.

За друг район, където често има проблеми по ВиК мрежата – Шумен, се предвижда увеличение с 3,71 на сто.

За областите Кърджали, Видин, Габрово и Смолян увеличението на цените на ВиК услугите е между 6 и 9 процента в сравнение с 2019 г. За Силистра и Добрич предложеното увеличение е съответно 4,27 и 2,75 процента, се посочва в доклада на КЕВР.

За област Разград цените на ВиК услугите ще бъдат намалени. Според доклада на КЕВР предложението е за 3,65 лв./куб. м, но тъй като това е над социално поносимата цена е 3,42 лв./ куб. м, цените на ВиК услугите в Разград от 1 януари 2020 г. ще бъде 3,42 лв./ куб. метър.

Четири области – Хасково, Търговище, Кюстендил и Пазарджик, са без приети бизнес-планове и за тях няма предстоящо увеличение на цените.

Окончателното решение за цените на ВиК услугите от 1 януари 2020 г. ще бъде прието на закрито заседание на КЕВР на 23 декември, съобщи председателят на комисията Иван Иванов, цитиран от БТА.

Докато течеше заседанието, пред сградата се проведе протест на граждани.

В същото време омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ във връзка с обсъждането на доклада за утвърждаване на по-високи цени на водата от 1 януари 2020 г. Това съобщиха от пресцентъра на Ковачева.

будсман подкрепям гражданите в исканията им за справедливи цени, съответстващи на изпълнението на задълженията на ВиК операторите, свързани с непрекъснатост и качество на водоснабдяването“, пише доц. Ковачева до председателя на КЕВР.

Увеличението, предвиденото за безводния регион на Перник, например, е с повече от 3% в сравнение с 2019 г., а в същото време водната криза в Общината е поредното доказателство за лошото състояние на ВиК мрежата, която не се поддържа.

„Най-високата цена на водата отново е предвидена за региона с дългогодишен проблем с качеството на водата – Шумен, а именно: 3,522 лв.(с ДДС), при социална поносимост – 3,795лв., или увеличение с 3,71%. За областите Кърджали, Видин, София-град, Габрово и Смолян увеличението на цената е в граници между 6% и 9% в сравнение с 2019 г. За Силистра и Добрич, откъдето има многобройни сигнали до омбудсмана за чести аварии и негодна вода за питейни нужди, увеличението е съответно 4.27 % и 2,76% и т.н.“, посочва Диана Ковачева.

В препоръката си тя акцентира, че от години се наблюдава увеличение на цените на ВиК услугите, без да се подобрява качеството на предоставянето им, което е в нарушение на принципите, от които би следвало по закон да се ръководи КЕВР.

„Проблемът е, че дори и с увеличение на цената на водата през годините, наблюдаваме дълго отлагане на инвестиции от страна на ВиК операторите, което е сериозен проблем в сектора“, пише омбудсманът.

Доц. Ковачева препоръчва в районите с нарушено водоподаване, поради настъпване на събития от извънреден характер, които пречат на нормалната дейност на ВиК оператор, какъвто е случаят в Перник, да не се променя цената на водата.

Омбудсманът предлага също така да се обмисли промяна в методиката, по която се определят цените на ВиК услугите, така че цената на услугата да съответства на качеството, с което се предлага в отделните региони.

Според нея увеличението на цената на водата не е справедливо, заради липсата на социална поносимост и ниските доходи на българските граждани.

Доц. Ковачева настоява да се осигури баланс между интересите на потребителите и ВиК операторите – гражданите да плащат в съответствие с качеството на предоставяне на услугата, която получават, а ВиК дружествата да могат да планират и реализират инвестиции за подобряване на мрежата.

„Цената на ВиК услугите трябва да е адекватна на изпълнението на основните показатели за качество, определени от Комисията“, се казва в препоръката.

Омбудсманът изисква още КЕВР да публикува Сравнителен анализ за качеството на ВиК услугите и сектора за 2018 г., какъвто следва да бъде изготвян ежегодно.

Още от България


loading...