председателя на ДАЕУ

Министерският съвет ще освободи председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) и ще определи заместник. Това се посочва в дневния ред на заседанието днес. Председател в момента е Атанас Темелков.

Предстои министрите да приемат план за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението (2012-2030 г.).

Кабинетът ще определи и нов размер на социалната пенсия за старост.

Очаква се и да бъдат одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност.


loading...