Изплащането на пенсиите

Огромен брой възрастни хора могат да поискат преизчисляване на основната си пенсия с нов, по-нисък коефициент на редукция. Това са общо 172 226 души, родени след 1959 г. и осигурени в универсален пенсионен стълб, които заради това осигуряване вече получават пенсия в намален размер от НОИ, пише Монитор.

От 1 септември 2021 г. влиза в сила новият механизъм за определяне на намалението на осигурителния доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент при определяне на размера на трудовите пенсии на родените след 31 декември 1959 г. и осигурявани в универсален пенсионен фонд, съобщават от Националния осигурителен институт. Целта е да се постигне по-малко по размер намаление на индивидуалния коефициент и съответно – по-висок размер на пенсията, отпускана от държавното обществено осигуряване. Ефектът от преизчисляването на отпуснатата пенсия е строго индивидуален и както изчисляването, така и намалението на индивидуалния коефициент зависи пряко от осигурителната история на човека и конкретните периоди на осигуряването, казват от НОИ.

Първите пенсионери с две пенсии ще са жените, родени през 1960 г. Именно заради тях коефициентът на редукция се променя от 1 септември. В момента обаче има 172 226 вече отпуснати пенсии от НОИ, които се изплащат в намален размер заради осигуряване в универсален фонд. Това са хора, които още не получават втора пенсия – нейното изплащане започва при навършване на възраст за пенсиониране в трета категория труд, но междувременно са имали право на ранно пенсиониране от НОИ или получават инвалидна пенсия. Тези над 170 000 пенсии могат да бъдат преизчислени с по-малък коефициент на редукция, като това ще става по желание на пенсионера – за целта той трябва да подаде заявление до НОИ. Срокът за това е 30 септември 2022 г.
Въпреки че целта на преизчислението е да увеличи размера на основната пенсия, от НОИ предупреждават, че може и да не се получи желаното увеличение.

Повечето намалени пенсии са за инвалидност поради общо заболяване – 151 246 от всички. Почти 70% от тях (105 549) са в минимален размер и преизчислението едва ли ще доведе до промяна, тъй като то се прави с действителния размер на пенсията, а той е по-нисък от минимума. В някои случаи промяна ще има, но тя ще е малка.

При пенсиите за осигурителен стаж и възраст с намаление на индивидуалния коефициент, които са 15 134, изплащаните в минимален размер пенсии са 1503, или малко под 10 на сто, поради което ефектът от преизчисляването за тази група пенсионери ще е по-осезаем.

Новите правила се отнасят за всички лични и наследствени пенсии, свързани с трудова дейност, които започват да се отпускат след 31 август 2021 г. Те ще се прилагат и при изчисляването на пенсии с по-ранна начална дата, ако процесът по отпускането им не е приключил към момента на влизане в сила на новите текстове и все още не е определен действителният им размер, изтъкват от НОИ.

Виж още:Младите пенсионери с най-високи пенсииМладите пенсионери у нас получават най-високи пенсии, показва анализ на данните на Държавното общест…Aug 20 2021skafeto.com


loading...