Проектът „SOS за застрашени традиционни сортове лози“ (с акроним „VineSOS“), който стартира в края на 2017 година, е още няколко стъпки напред в своето развитие. През изминалата 2019 година бе изградено експериментално поле, в което са присадени идентифицираните като застрашени местни сортове лози.

В изграденото поле са извършени всички агротехнически мероприятия, в това число подпорна конструкция и автоматизирана поливна система, за да отговаря на изискванията за добро агротехническо състояние. Полето ще послужи за последващи изследвания, които ще се извършват в лабораторията за ДНК анализи, оборудвана по проекта от водещия партньор, както и ще осигури устойчивост, включваща разпространение на сортовете.

Полето е изградено от Изпълнителна агенция по лозата и виното, които са водещ партньор на проекта „VineSOS” и ще имат грижата да го поддържат и отглеждат застрашените в трансграничния регион  изчезващи сортове лозя. Целта е „Подкрепа на българските сортове лози и вина за запазване на идентичността им“, споделят ангажираните с изпълнението на проекта.

След проведени проучвания, обхванали областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково, са идентифицирани 14 застрашени от изчезване сорта – Тамянка, Керацуда, Гергана, Димят, Сандански мискет, Букет, Шевка, Червен мискет, Мавруд, Руен, Широка мелнишка лоза, Памид, Рубин и Мелнишки рубин.

Гореизброените сортове ще бъдат включени в сортовата листа на определен регион със Защитено наименование за произход.

Подготвя се издаване на Ампелографска книга на три езика, която ще включва застрашените сортове лози в пограничния българо-гръцки регион.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните по програма Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“ – www.greece-bulgaria.eu.

*Съдържанието на този материал не отразява задължително официалната позиция на Европейския съюз.

Проект „VineSOS“ – защита на местните сортове лози

Вижте още:
Наръчник за устойчиви лозаро-винарски практики е на път да излезеВ резултат на редица проучвания, доклади, анализи, стратегии и научни изследвания в областта на опаз…Nov 11 2019skafeto.com

Проведоха проучване в полза на застрашени сортове лозиПродължава да тече проектът „SOS за застрашени традиционни сортове лози”, финансиран по Програмата з…Oct 31 2019skafeto.com

Нов високотехнологичен център отвори врати в БлагоевградЧисто нов високотехнологичен Център за обучение на Сдружение „Просперитет и развитие за България“ от…Oct 28 2019skafeto.com


loading...