Работилница за технологии и оценка на резултатите

„Работилница за технологии и оценка на резултатите“ бе озаглавен поредния семинар по проекта „SOS за застрашени традиционни сортове лози“. Той се проведе между 22 – 24 юли 2020 г. в International Hellenic University, град Солун.

Лекторът на събитието – доктор Софоклис Петрополус, говори за основните сортове в българската част на трансграничната зона. Освен търговският потенциал на изследваните местни сортове, бяха разгледани и практики за отглеждане на грозде, бъдещи перспективи и възможни ограничения в процеса на отглеждане.

Още един работен семинар за научни експерти по лозите премина с голям успех Още един работен семинар за научни експерти по лозите премина с голям успех

Партньорите по проекта представиха напредъка на изпълнението и резултатите от научните дейности. Участниците имаха възможността да се запознаят с изследователския материал от ДНК анализа на местните сортове лозя от двете страни на границата. Бяха разгледани и двата органолептични анализа, изготвени от гръцките и български експерти. Разбира се, нямаше как да не се отчете напредъка по подготовката и издаването на Ампелографската книга, която включва местните традиционни сортове.

Наблюдаваха се клъстери, обработени с биологочни фунгициди на основата на мед и сяра. На отделни редове можеше да се види третиране на заболявания с биологични препарати в различни фенологични фази. Научните експерти, взели участие в събитието, дегустираха винени продукти от насажденията на избата.

Водещ бенефициент по проекта е Изпълнителна агенция по лозата и виното. Нейни партньори са Сдружение „Просперитет и развитие за България”, Институт за бизнес и изложбени изследвания и развитие (Business & Exhibition Researches and Development Institute (IEE)), Гърция и International Hellenic university (IHU), град Солун.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните в програма Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“ http://www.greece-bulgaria.eu/.


Съдържанието на този материал не отразява задължително официалната позиция на Европейския съюз.
Още един работен семинар за научни експерти по лозите премина с голям успех

loading...