В периода между 23 -25 юли 2020г. ще се проведе работен семинар за научни експерти на тема „Работилница за технологии и оценка на резултатите“. Ще бъдат обсъдени и представени технологията и оценка на резултатите от проекта „SOS за застрашени традиционни сортове лози“. Събитието ще се проведе в Александровския технологично-образователен институт Солун-Дпт. по селскостопанска технология, гр.Солун. Водещ бенефициент по проекта е Изпълнителна агенция по лозата и виното. Нейни партньори са Сдружение „Просперитет и развитие за България“, Институт за бизнес и изложбени изследвания и развитие (Business & Exhibition Researches and Development Institute (IEE)), Гърция и Александровски технологично-образователен институт Солун-Дпт. на селскостопанска технология (Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki-Dpt. of Agricultural Technology), Гърция.

Партньорите по проекта ще представят данни за напредъка на изпълнението и резултатите от научните дейности, както и напредъка по подготовката и издаването на Ампелографската книга, включваща местните традиционни сортове. Ще бъде показан и изследователския материал от ДНК анализът на местните сортове лозя от двете страни на границата. Ще се разгледат и двата органолептични анализа, изготвени от гръцките и български експерти. Участниците ще обсъдят и потенциалът за развитие на изследваните сортове, маркетинговата им реализация и предизвикателствата пред земеделските производители.

Лекторът на семинара – Доктор Софоклис Петрополус ще говори за основните сортове в българската част на трансгранична зона. Ще бъде засегната и темата за търговският потенциал на изследваните местни сортове, като ще се разгледат практики за отглеждане на грозде, бъдещи перспективи и възможни ограничения в процеса на отглеждане.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните в програма Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“ http://www.greece-bulgaria.eu/.

По време на събитието ще бъдат взети всички мерки срещу разпространението на COVID-19.


Съдържанието на този материал не отразява задължително официалната позиция на Европейския съюз.

Ще се проведе работен семинар за научни експерти между 23 – 25 юли в град Солун

loading...