сметки бойлер

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Над 75% от българите твърдят, че изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи, сочат данните на Националния статистически институт.

„С известни затруднения са 37.1% от тях, 26.6% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 11.9% – като много трудно. От друга страна, 20.2% относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи, а едва 4.2% не изпитват затруднения“, допълват от НСИ.

Така общият сбор на българите, изпитващи затруднения с всекидневните си харчове, е 75,6%.

В периода октомври – декември 2021 г. са анкетирани 3042 домакинства и 5692 души на възраст 16 и повече навършени години. Резултатите от допълнителната анкета през четвъртото тримесечие на 2021 г. показват, че увеличение на дохода на домакинството за последните 12 месеца са отбелязали 29.8% от хората в домакинствата. Като основни причини за увеличението на дохода са посочени увеличението на социалните помощи – за 34.0%, и индексирането/преизчисляването на заплатата – за 24.3%, съобщава dariknews.

Намаление на доходите за последните 12 месеца посочват 8.4% от хората. За 29.7% от тях с намален домакински доход основната причина за това е намаляване на работното време, надницата или заплатата, а за 20.2% – загубване на работа/безработица/фалит на собствена фирма. Сред българите с намалени доходи най-голям е делът на тези, на които се е наложило да ограничат разходите си за храна, облекло, пътуване или други потребителски стоки и услуги – 53.9%, а 17.2% са използвали натрупани спестявания, за да компенсират намаляването на дохода.

Най-голям е делът на хората, за които доходите на домакинството през последните 12 месеца са останали почти без промяна – 61.8%.

Независимо от промените в доходите обаче, близо половината от българите в домакинствата (48.7%) не могат да си позволят да посрещнат със собствени средства неочаквани разходи в размер до 370 лева.

13.7% от лицата в домакинствата са имали през предходното тримесечие финансови затруднения при плащането навреме на заем/ипотека/наем/жилищни разходи за основното жилище, посочват от НСИ.

Средната удовлетвореност от финансовото положение на домакинствата, измерена по скала от 0 до 10, е 4.61. Равнището на доходите влияе върху общата удовлетвореност от финансовото положение. За 20-те процента домакинства с най-високи нетни доходи средната удовлетвореност на лицата е 6.17, а за 20-те процента домакинства с най-ниски нетни доходи удовлетвореността на лицата от финансовото положение е 2.89, посочват още от НСИ. Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните е 5.85, измерена по същата скала от 0 до 10. По отношение на удовлетвореността от личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите, колегите анкетираните дават относително висока оценка – 7.18.

През септември 2021 г. НСИ започна работа по проект „Доходи и условия на живот (ILC) – Статистическа инфраструктура по IESS – SILC 2022, модул – Събиране на годишни данни за 2021 и 2022“, който се изпълнява съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101052273 – 2021-BG-ILC-SILC. Част от дейностите по проекта е пилотно събиране на данни чрез допълнителен въпросник за социалното включване, условията на живот и благосъстоянието към Наблюдението на домакинските бюджети. Допълнителната анкета е по инициатива на Евростат и се провежда по единна методология в рамките на европейското изследване Infra-annual data collection on living conditions (IALC). Целта е да се осъществява тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата в страната в резултат на пандемията от COVID-19 и да се подава актуална информация за хармонизирани европейски сравнения.

Още от България