Просперитет и развитие за България

Месец октомври започна успешно за Сдружение „Просперитет и развитие за България“ с първите обучения в новия им тренировъчен център в Благоевград. Това се случи в рамките на две събития –  между 1-3 октомври и между 14 – 16 октомври 2019 г. Темата на обученията беше „Внедряване на добри практики на Европейския съюз“.

Групите, съставени от равен брой български и гръцки експерти в лозарския бранш, се събраха в новия тренировъчен център на Сдружение „Просперитет и развитие за България“, Благоевград. Специално оборудвания по проекта високотехнологичен център позволи на участниците – винопроизводители, НПО, местни и национални органи, местни, регионални и национални власти, представители на местните и националните медии, да присъстват на интерактивни лекции, които същевременно бяха излъчвани на живо в интернет пространството.

По време на събитията групите концентрираха вниманието си върху проблемите със застрашените местни сортове лозя, световните подходи при запазването им, ролята на специалистите и местните администрации за постигане на резултати в тази област. Освен това обученията се превърнаха в своеобразна платформа за научно сътрудничество и партньорство между представителите на бранша, местни и национални институции и всички заинтересовани страни в трансграничния регион.

Инвестицията за технологичния център е по проект „SOS за застрашени традиционни сортове лози“ към Програмата Интерег VA Гърция-България. Водещ партньор е Изпълнителна агенция по лозата и виното, които работят заедно със Сдружение „Просперитет и развитие за България“, Изложбено-изследователски институт, Гърция и Технологично-образователен институт за селскостопански технологии „Александър”, Гърция. На уебсайта sosgrape.eu може да следите актуалната информация.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните в програма Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“ http://www.greece-bulgaria.eu/.

*Съдържанието на този материал не отразява задължително официалната позиция на Европейския съюз.

Силен старт на обученията за европейски и световни практики при опазване на лози

Силен старт на обученията за европейски и световни практики при опазване на лози

Силен старт на обученията за европейски и световни практики при опазване на лози

Силен старт на обученията за европейски и световни практики при опазване на лози

Силен старт на обученията за европейски и световни практики при опазване на лози

loading...