Колко трябва да стане минималната заплат България ЕС заплати помощ за бизнеса висока заплата

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Средната месечна работна заплата през второто тримесечие на годината e 1 957 лева. Това сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ), според които увеличенията на средните месечни възнаграждения забавя темпа си през разглеждания период. Така, ако средната брутна месечна работна заплата за април 2023 г. достигна невижданите 2 009 лв., тя започна да намалява през май – 1 935 лв., за да достигне 1 927 лв. през юни. Така средната заплата за страната през юни 2023 г. се оказва по-ниска спрямо средния размер на възнагражденията, с който изпратихме 2022 г. (1947 лв. през декември 2022-а).


Източник: НСИ

За сравнение през второто тримесечие на 2022 г. средната работна заплата е възлизала на 1730 лева. Това означава, че годишният ръст през второто тримесечие на годината възлиза на 13.12 на сто.

Компенсира ли обаче този ръст на възнагражденията инфлацията? Краткият отговор е „да“, през април годишната инфлация достигаше 11.6%, през май 10.1%, а през юни 8.7 на сто.

Най-голямо е увеличението на заплатите

на сезонните работници в сектори като „Строителство“ в който е регистриран ръст с 8.5% до 1511 лв. и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с ръст от 8.3% до 1189 лева. Според данните на НСИ, в сектор „Строителство“ през юли са ангажирани 126 410 души. Този брой се запазва сравнително постоянен спрямо предишното тримесечие (126 168 души) и второто тримесечие на 2022 г. (125 623 души). В сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ обаче е отчетен традиционен ръст на броя на заетите – с 14.64% на тримесечна база до 120 251 души. Въпреки това броят им остава далеч под отчетения в последната предкризисна година – 2019-а, когато заетите в този сектор достигнаха 139 888 души.


Тенденция за ръст в броя на заетите

Въпреки, че като цяло броят на заетите се увеличава (с 25.2 хил. души през второто тримесечие на годината) към юни 2023 г. са работили по-малко хора, отколкото през същия период на 2019 г. или 2 332 558 души при 2 351 423 души.

Ако се вгледаме по внимателно в данните за броя на заетите в най-високоплатената индустрия ( със средни заплати през юни 4732 лв.) – „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ ще забележим, че броят им се е увеличил значително (с 29.43%) само за 4 години – от 94 209 през юни 2019 г. до 121 931 души през юни 2023 г.

Единствената индустрия, която регистрира сходен ръст през изминалите няколко години е „Хуманно здравеопазване и социална работа“. В този сектор през юни 2019 г. са работили общо 146 626 души, през юни 2023 г. броят им вече се е увеличил до 182 764 души или с над 24.65 на сто