средна заплата на час в Европа
Снимка: Christian Dubovan on Unsplash

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Средните почасови заплати в България са сред най-бързо растящите, но остават най-ниските в Европейския съюз. Това е видно от последните данни на европейската статистическа служба „Евростат“ за 2022 година, пише money.bg.

Според данните през изминалата година средните разходи за труд в България се увеличават с 15.5% и достигат 8,2 евро на час. За сравнение в съседна Румъния увеличението е с 12,3% – до 9,5 евро на час, в Гърция – с 3,5% – до 14,5 евро на час, а в Сърбия – с 15.8% – до 8,8 евро на час.

Средни почасови разходи за труд през 2022 година:

Държава 2021 г. 2022 г.
Белгия 41 евро 43.5 евро
България 7.1 евро 8.2 евро
Чехия 15 евро 16.4 евро
Дания 45.7 евро 46.8 евро
Германия 37.4 евро 39.5 евро
Естония 15 евро 16.4 евро
Ирландия 34.7 евро 37.9 евро
Гърция 14 евро 14.5 евро
Испания 22.9 евро 23.5 евро
Франция 39.3 евро 40.8 евро
Хърватия 11.2 евро 12.1 евро
Италия 28.8 евро 29.4 евро
Кипър 18 евро 19.4 евро
Латвия 11.3 евро 12.2 евро
Литва 11.6 евро 13.1 евро
Люксембург 48.4 евро 50.7 евро
Унгария 10.3 евро 10.7 евро
Малта 13 евро 14 евро
Нидерландия 38.2 евро 40.5 евро
Австрия 37 евро 39 евро
Полша 11.5 евро 12.5 евро
Португалия 15.4 евро 16.1 евро
Румъния 8.5 евро 9.5 евро
Словения 22 евро 23.1 евро
Словакия 14.5 евро 15.6 евро
Финландия 35.1 евро 35.9 евро
Швеция 40.8 евро 40.1 евро
Исландия 42.7 евро 48.4 евро
Норвегия 53.4 евро 55.6 евро

През 2022 г. средните почасови разходи за труд бяха оценени на 30,5 евро в ЕС и на 34,3 евро в еврозоната. Тази средна стойност обаче прикрива значителни различия между държавите-членки на ЕС, като разходите за труд на час варират от 8,2 евро в България до 50,7 евро в Люксембург.

Когато се сравняват оценките на разходите за труд в евро във времето, трябва да се отбележи, че данните за държавите-членки на ЕС извън еврозоната са повлияни от движенията на обменния курс.

Така през 2022 г. средните почасови заплати в цялата икономика се оценяват на 22,9 евро в ЕС и 25,5 евро в еврозоната. Спрямо 2021 г. те са се увеличили с 4,4% в ЕС и с 4% в еврозоната.

В рамките на еврозоната почасовите заплати и заплати нарастват сред всички страни. Те са се увеличили най-малко в Италия, Малта и Финландия (2,3% всяка), а най-много в Литва (13,4%), Естония (8,8%) и Хърватия (8,7%).

За страните от ЕС извън еврозоната почасовите надници и заплати, изразени в национална валута, също се увеличават във всички страни. Те са се увеличили най-малко в Дания (2,2%) и Швеция (3%), а най-много в Унгария (16,4%), България (15,5%), Румъния (12,3%) и Полша (11,7%).


Ръст по икономически дейности

През 2022 г., в сравнение с 2021 г., почасовите надници и заплати в еврозоната са се повишили с 2,9% в (предимно) небизнес икономиката и с 4,4% в бизнес икономиката: с 3,9% в индустрията, с 4,9% в строителството и с 4,5% в услугите. В ЕС почасовите надници и заплати са нараснали с 3,2% в (предимно) небизнес икономиката и с 4,9% в бизнес икономиката: с 4,6% в индустрията, с 5,2% в строителството и с 5% в услугите.

В ЕС икономическите дейности, които регистрират най-високите годишни увеличения на почасовите заплати и заплати през 2022 г., са: „Добивна промишленост“ (9,6%), следвани от “ Професионални, научни и технически дейности“ (6,4%), „Разпределение на електрическа и топлоенергия и топлинна енергия“ и „Финансови и застрахователни дейности“ (и двете с по 5,6%).


loading...