Ди Велт България пенсионери увеличение Къде в България пенсионерите са най-богати средният доход на българина най-бедната държава в ЕС
Снимка: Cristina Gottardi/unsplash

7002 е годишният общ доход средно на лице от домакинство през 2020 г. Това показва проучване на Националния статистически институт. Отчита се нарастване с 6.2% спрямо 2019 година. За последните десет години (2011 – 2020 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1,9 пъти.

Реалните доходи на домакинствата нарастват с 4,4% през 2020 г. спрямо 2019 г., като най-висок е индексът на реалните доходи през 2020 г. спрямо 2011 г. – 165.9%. Между 2011 г. и 2020 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

Доходът от работна заплата през 2020 г. е 3927 лв. и се увеличава с 5,3% спрямо 2019 г., а нарастването му в сравнение с 2011 г. е 2 пъти;

Доходите от пенсии за последната година са 2018 лева. Те нарастват с 12% спрямо 2019 г. и със 77% в сравнение с 2011 г;

Доходите от самостоятелна заетост през 2020 г. са 434 лв. и се увеличават с 3,1% спрямо 2019 г., а спрямо 2011 г. – с 50,7%;

Доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 46 лв. и намалява спрямо 2019 г. със 17,9%, а в сравнение с 2011 г. – с 8%;

Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2020 г. са 204 лева. Те нарастват с 5.2% спрямо 2019 г. и с 63,2% спрямо 2011 г.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2020 г. той е 56,1%, което е с 0.5% по-малко спрямо 2019 г. и с 4,3% повече спрямо 2011 г.

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 31,8% от общия доход на домакинствата през миналата година.

От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на домакинствата са доходите от пенсии – 28.8%, който е с 1,5% повече в сравнение с 2019 г. и с 1.3% по-малко в сравнение с 2011 г.

През 2020 г. относителният дял на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в общия доход на домакинствата e 6.2% и намалява с 0,2% в сравнение с 2019 г. и с 1,4% спрямо 2011 г.

Относителният дял на дохода от трудова дейност извън работната заплата е 0,7% и намалява спрямо 2019 г. с 0,2%, а спрямо 2011 г. намалението е с 0,6 %.

През 2020 г. българските домакинства са изразходвали 6220 лв. средно на лице, което е почти без промяна в сравнение с 2019 година. За периода 2011 – 2020 г. разходите на домакинствата се увеличават 1,8 пъти.

Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 84% през 2011 г. на 81,3% през 2020 година.

Вижте още:
Евростат: България е най-бедната държава в ЕСНяма новина в констатацията на Евростат, че България отново е най-бедната държава в ЕС. Стандартът н…Mar 4 2021skafeto.com

Евростат: Освен по бедност, смъртност и ниски заплати, България е №1 и по престъпностБългария е на първо място в ЕС…по дял на хората, сблъсквали се с престъпления, насилие или вандалс…Mar 10 2021skafeto.com


loading...