Стела Богомилова за учениците

Коментар на Стела Богомилова, психолингвист, експерт по психологически и социални проблеми по темата „МОДЕРНО е вече и у нас да правим, както американците правят, и да наричаме непонятни, често неприемливи неща „СТРАННИ“. Стела Богомилова е известен обществен анализатор, специалист по български език и литература, поетеса. Като експерт тя работи с хора, предимно деца, с образователни и поведенчески проблеми, в частност дислексия, пише novini.bg.

Колко СТРАННО и същевременно популярно е, че съвременните деца започват много рано да практикуват СЕКС. Преди няколко десетилетия бе наистина странно и рядко явление ученици и ученички в 6,7 клас да са имали полови контакти. Това се случваше с момичета, чиито родители бяха ниско образовани или масово с деца от ромски произход. Имах съученички, които обичаха да се закачат с шофьорите, чиито автобуси бяха спрели за почивка на последната спирка от рейса. Децата знаеха разписанието и бързаха голямото междучасие да се срещнат с мъжете.
Но нищо повече.

Днес е обичайно в 6,7 клас да се посещават тоалетните в училище и в междучасието там да се правят онези странни, древни движения, а после тичешком да се влиза в час като девойките позабърсват устните си и слагат набързо грим.

Днес е обичайно за децата да гледат на секса като на умение за работа с два инструмента, а „кефът“ от секса, е не повече от надрусването един ден с игра на плейстейшън. Даже след първия път някои момчета остават запленени повече от играта със супер герой отколкото от секса с момиче. А някои момичета развиват впоследствие фригидност и остават емоционално незрели, поради липсата на приятни усещания по време на акта и поради преживяно разочарование, спрямо предварителните нагласи и очаквания. Но…всичко се преглъща в името на целта да си приет достойно в социалните мрежи.

Няма тайнствено вълнение, свенливост, тръпка, нежност, дискретност и интимност в тази работа. Това е просто „нещо“, което трябва да бъде свършено и отметнато, за да се смяташ за НОРМИ.

Често първият път (както понякога и следващите пъти ), е придружен от препушване и препиване с концентрат. Водката и тревата са атрибутите в междучасията и след часовете дори в престижните училища. И всяка част от училищното учителско тяло и ръководство се прави, че не знае това.

Даже би било „странно“, ако се приписват такива усещания към действия, сравними с умението да се навие болт в гайка.

Правенето на ранен секс днес в тийн възрастта, е въпрос на престиж сред съучениците.

Единици от тях и учителите се възмущават , че еди-коя си е правила фелацио с всички момчета от 11 клас и на това ежедневни и интензивно сексуално стимулиране под път и над път не се гледа с лошо око, а с усмивка, дори с безразличие като на част от социалния и личностния профил на детето. А предмет от сексшопа е любима и предпочетена изненада за подарък по случай РД.

Няма въображение в секса, но пък има онлайн секс пазар и реклами за него.

От друга страна са онези, не по-малко на брой младежи, които чувствително „изостават“ от новото нормално и в 9-12 клас още не са се целували по устата, започват да лъжат и да си измислят легенди, за да не бъдат подигравани от съучениците, и същевременно търсят извън училище сериозно обяснение на този свой, СПОРЕД ТЯХ, чувствителен проблем.

Както и в други теми, така и в сферата на сексуалното възпитание и развитие на младежите, се регистрират отново двете противникови крайности на времевата норма- ако трябва да цитирам поета:“ а бяхме млади, бяхме много млади/ а беше рано, /а беше много късно../бяхме вързани жестоко/като животни в клетка…/
Няма лошо в изпреварващото развитие на човека, стига то да не лишава навеки човек от удоволствието да умее да изпитва неповторими усещания.

Днес любовта се идентифицира с „харесване“, както се харесват кецове, в които децата ни са влюбени, за седмица.

Отново ги няма „златната среда“ и доброто старо и мъдро правило, че за всяко нещо, за всекиго си има място и време…на тази мъдрост се гледа като на мъртъв идеал, какъвто е „ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ“-древногръцкият символ за КРАСОТА, ХАРМОНИЯ И СЪВЪРШЕНСТВО…

Кога, питам, най-сетне ще се въведе редовен час в училище за задълбочена работа с функциите на понятията ВРЕМЕ, ПРОСТРАНСТВО и производните им, среда и човек?! Или сте съгласни ранният секс да е социо-политически, а не интимно-личностен акт?
Това е „а,б,в“ фундаментът на работата ми с най-мъничките сладури, които за разлика от батетата и каките, за разлика от много „авторитетни“ възрастни разбират повече от материя, енергия и овеществена психология.

ога, господа и госпожи „експерти“ от МОН, ще влезете в час, за да опознаете онези , за които сте обществено ангажирани да познавате, насочвате и съпътствате в развитието им?

Защото вашето изоставане от професионалната норма не е просто СТРАННО, а направо ВЪЗМУТИТЕЛНО!

loading...