столичното Ларго

Министър Боил Банов трябва да плати от заплатата си и от спестяванията си 73-те хил. лв. съдебни разноски по проваленото дело за столичното Ларго, апелират от Сдружение „Зограф“.

След като Министерство на културата пропусна последния срок за да обжалва съдебното решение, с което бе отхвърлена претенцията му за неустойка към изпълнителя на строителните дейности по проекта „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“, а това бе 12 март 2019 г., с определение на Върховния касационен съд (ВКС) делото бе окончателно приключено.

Определението на ВКС от 4 ноември 2019 г. е окончателно и не подлежи на обжалване, а това означава, че Министерството на културата не само няма да получи 753 хил. лв. неустойка за забавения ремонт на античния комплекс в центъра на София, но трябва да плати и над 73 хил. лв. разноски по делото, което се точи от 2017 г.

При създалата се абсурдна ситуация ще настояваме обаче министър Банов да поеме изцяло своята отговорност за огромния гаф на културното ведомство и да бъде добър да възстанови в най-кратки срокове от своята заплата и от личните си спестявания въпросните над 73 хил. лв. съдебни разноски по делото за столичното Ларго, заявяват от сдружение „Зограф“ и подчертават, че не е морално и справедливо българските данъкоплатци да бъдат натоварени и с бремето за възстановяване на съдебните разноски по проваленото дело.

В тази връзка от гражданското сдружение напомнят, че в Устройствения правилник на Министерство на културата /ДВ бр. 98 от 8.12.2017 г./ правомощията на министъра са много ясно и точно регламентирани в Чл. 3, който гласи: (1) „Министърът на културата, наричан по-нататък „министъра“, е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на културата.

(2) Министърът ръководи и представлява министерството“.

Боил Банов: Губим и на двете инстанции и какво? Никаква оставка, даже и нервите не си хабяДържавата е защитила своя интерес по делото за ремонта на Ларгото, каза министърът на културата Боил…Nov 25 2019skafeto.com

От сдружение „Зограф“ посочват, че министър Банов дължи обяснение и кога най-сетне многобройната група негови служители, направили си тази пролет безплатна екскурзия до Венеция за откриването на 58-то международно Биенале за изкуство в града на гондолите с пари на данъкоплатците под формата на служебна командировка, ще възстановят на бюджета изхарчените неправомерно хиляди левове за въпросния воаяж.

Заедно с внушителната група чиновници „екскурзианти“ от Министерство на културата за откриването на биеналето във Венеция бяха командировани и пиарите на културния министър Боил Банов – Иванка Бедрова и Жулиде Хамзова, които летяха до Италия с изключително скъпи самолетни билети, нощуваха в елитни хотели и разполагаха на място с щедри дневни пари, но за сметка на това не публикуваха нито една информация за събитието на официалния сайт на Министерство на културата, изтъкват от гражданското сдружение.

В ролята на туристки на държавни разноски въпросните министерски чиновнички обаче са в нарушение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Чл. 40 на която гласи, че командировани лица, които виновно не са изпълнили задълженията си по командировката, възстановяват неправомерно изразходваните средства в левове и във валута за командировката, подчертават от сдружение „Зограф“.

Неправомерното и безотговорно разхищение на парите на българския данъкоплатец от висши държавни служители в Министерство на културата е смайващо, но тази вредна практика не може да продължава вечно, редно е в случая да се намесят Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата, убедени са в сдружение „Зограф“.

Боил Банов тръгна по пътя на Цветанов: Моята глава е здрава, карловска глава и трудно пада!Министърът на културата Боил Банов наистина се е самозабравил! Гафовете му не спират. И въвличат дър…Nov 15 2019skafeto.com

loading...