стратегия за цифрова трансформация на България
Снимка: Jack Krier on Unsplash

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Стратегия за цифрова трансформация на Република България се очаква да бъде готова в началото на 2024 година, съобщиха от Министерство на електронното управление след среща на Консултативния съвет на ИКТ общността, на която бяха обсъдени проектите за анализ на цифровата трансформация и траекториите за постигане на целите от „Цифровото десетилетие”

Документът, който се изготвя в момента, ще включва сегашните Стратегия за електронно управление и Стратегия за киберсигурност. Създаването на новата стратегия е естествен процес, вследствие на стремежа на правителството за намаляване на броя стратегически документи и за включване на по-ясни цели и по-конкретно разписан път за постигането им, поясни министърът на електронното управление Александър Йоловски.

Проектът на анализ на цифровата трансформация, който бе обсъден на Съвета, е изготвен от Световната банка, а проектът на траекториите са разработка на МЕУ за постигане на целите на програма „Цифрово десетилетие”.

Според министър Йоловски, основният проблем, който срещат повечето държави членки на ЕС при изпълнение на целите от „Цифровото десетилетие”, е свързан с цифровите умения. Той призова бизнеса и неправителствените организации да работят съвместно с държавата за обучението на гражданите на базови цифрови умения.

Целта на Консултативния съвет е активно сътрудничество при обсъждане на законодателни инициативи, както и търсене и предлагане на решения по актуални теми от дневния ред на електронното управление и информационните технологии в България, уточниха от МЕУ.