https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Софийският градски съд осъди Столична община в срок от една година от влизане на съдебното решение в сила да преустанови експлоатация на временно трамвайно трасе от бул. „Витоша“ по бул. „Ген. М. Скобелев“ до „Петте кьошета“. Това се казва в съобщение на СГС.

Причината е, че железният транспорт, който минава оттам (линии 7, 27, 6 и 1) създават наднормени нива на шум и вибрации в близките жилища. В решението си съдебният състав, с председател Гергана Коюмджиева постановява, че трябва да бъде преместено временното трамвайно трасе, минаващо по локалното платно на бул.“Ген. М. Собелев“, в участъка от бул. „Витоша” до бул. „Христо Ботев” („Петте кьошета”), така че да бъде съобразено със законовите изисквания.

Делото течеше от 2017 г. – по иск на 7 души, към които после се присъединиха още 11 и които предявяваха два колективни иска. Ищците напомняха, че това трасе е факт реално от 2010 г. – когато във връзка с изграждането на Метрополитен II-ри метродиаметър.

Те твърдят, че Столична община е изградила железния път в нарушение на куп изисквания :

– минималната широчина на еднопътно трамвайно платно не може да бъде по-малка от 3,5 метра, а в действителност широчината на временното трамвайно трасе по локалното платно на бул. „Ген. М. Скобелев” е 3,0 м.;

– минималното разстояние от оста на трамвайния път до най-изпъкналите части на сгради и съоръжения може да бъде намалено до 4 м., а в разглеждания случай минималното разстояние е по-малко от 2,80 м.;

– минималното разстояние от оста на трамвайния път до стълбове за осветления, парапети и др. подобни може да бъде 2,75 м., а в разглеждания случай то е 2,20 м.;

– минималното разстояние от оста на трамвайния път до стълбове на контактната мрежа, светофари и др.може да бъде 2,55 м., а в разглеждания случай то е 1,45 м.;

– минималното разстояние от оста на трамвайния път до издигнатия ръб на бордюри, ограничаващи обособено трасе (чл.110, ал.1, т.4) може да бъде 1,80м„ а в разглеждания случай то е 1,20 м.

Нещо повече – гражданите заявяват, че Стоична община е запозната с обстоятелството, че временното трамвайно трасе е изградено в нарушение на закона.

А когато живущите в блоковете по неговото протежение подали жалби до МРРБ-ДНСК и самата СО за спирането му поради неспазване на отстояния до съседните жилищни сгради, в отговор на тези жалби, от страна на „Столичен електротранспорт“ им било отговорено, че изграждането на временното трамвайно трасе по бул. „Ген. М. Скобелев” има временен статут и ще бъде в експлоатация до изграждането на метростанция № 9 от Метрополитен II-ри метродиаметър – на бул „Витоша” и бул. „Партиарх Евтимий”.

Още през август 2012 г. вторият метродиаметър на софийското метро бил пуснат в експлоатация, но временното трамвайно трасе по бул. „Ген. Скобелев” останало в експлоатация, въпреки изискванията на Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване пред САС в двуседмичен срок от получаването му от страните.


loading...