Софиянци пенсии

Трицифрено число са вече случаите на опити за представяне на фалшив трудов стаж пред Националния осигурителен институт за получаване на пенсия. Десетки са постановленията от страна на прокуратурата в региона за разследвания след сигнали от страна на НОИ. Има и осъдени лица.

„Това се дължи на изключително добрата работа на служителите в Териториалната дирекция на института в Кърджали. Опитите за измама отдавна са във фокуса на вниманието“, коментираха за 24rodopi.com от НОИ.

53 сигнала са подадени до прокуратурата за съставяне на неистински официални документи за стаж през миналата година. До този момент те са 47. Или общо 100 в рамките само на последните 19 месеца.

1200 лева ще трябва да плати поредният пожелал да се сдобие неправомерно с пенсия в региона, след като е входирал документи с неистинско съдържание за стажа си пред НОИ. Човекът с двойно гражданство – българо-турско, беше освободен от наказателна отговорност.

Съдът в Кърджали прецени, че за изготвянето на фалшивия документ не може да му се търси отговорност. Той обаче ще плати глоба в размер на 1200 лева. Кандидат пенсионери мамят със стажа, за да получат високи пенсии. От началото на 2019 г. досега от пернишкото ТП на НОИ до районната и окръжната прокуратура в Перник са подадени 14 сигнала за представяне на документи със съмнения за неистинност по повод на заявления за отпускане на пенсии, показва бюлетинът на НОИ. Във връзка с тези сигнали са постановени 11 осъдителни решения или присъди, едно лице е осъдено за съставяне на неистински документ.

Кандидат пенсионери са представили документи, за първа категория труд, издадени от една от гордостите на българското локомотивостроене в края на 80-те години и от бивш строителен конгломерат. Проверкя обаче установява, че по това време те са били ученици в редовна форма на обучение. Често в схемата се използва фалшив стаж в едни и същи бивши държавни фирми.

При преглед на документите служителите установяват, че представените удостоверения обр. УП-2 и обр. УП-3 от 2000 г. са антидатирани – тоест не отговарят на утвърдените за посочената година образци. Цитирани са и нормативни документи, които към 2000 г. не са съществували в правния мир – в началото на 20-и век е действал Кодексът за задължително обществено осигуряване, а не влезлият в сила след това, но посочен в документите, Кодекс за социално осигуряване (КСО). Посочен е и БУЛСТАТ, издаден чак през 2011 г.

Моментна амнезия обхваща граждани, били клиенти на НОИ заради ползване на парични обезщетения за безработица. При отпускането на въпросните обезщетения лицата не са посочили трудов стаж при въпросните осигурители, при пенсионирането обаче декларират, че притежават такъв стаж.

При друга измама кандидат пенсионери при подаване на заявление за отпускане на пенсия прилагат документи за осигурителен стаж и доход, издадени от голяма минна компания. Извършени са съответните проверки и се оказва, че лицата не фигурират в предадените в осигурителния архив на НОИ разплащателни ведомости.

При контакта със синдика на дружеството е установено, че такива документи не са издавани, не са регистрирани в изходящите дневници, посочени са несъществуващи изходящи номера. Подадени са сигнали до районна прокуратура, като лицата са осъдени за ползване на неистински документи.

Виж още:Социалният министър обяви с колко средно ще се увеличат пенсиитеФилософията на преизчисление на пенсиите, предложена от служебното правителство, е много проста – сп…Aug 4 2021skafeto.com

Пак проблем с пенсиите – добавката за бедност ще се дава по неясни критерииАко народните представители припознаят желанието на служебното правителство наесен да няма пенсионер…Aug 3 2021skafeto.com


loading...