Хампарцумян транзакции над 30 000 лева

Големи компании в България се ангажираха да осигуряват равни възможности за работа без значение на пол, сексуална ориентация, възраст, религия или етническа принадлежност. Това предвижда Харта за многообразие, чийто учредители станаха 10 големи фирми с висока корпоративна социална отговорност, като техните добри корпоративни практики станаха основа на заложените в нея принципи, предаде БНР.

Основател е Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията.

Присъединяването към документа е доброволно, посочи председателят на Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) Левон Хампарцумян.

„Това не означава разрушаване на културата на една отделна държава. Това означава обогатяване. България, бидейки на кръстопът в исторически план, винаги е била, колкото и парадоксално да звучи, толерантна, разнообразна, хубаво място за живеене.

След днешното подписване на Хартата, България стана 25-ата страна членка на ЕС, въвела подобна пожелателна политика за насърчаване на многообразието и равенството и споделяне на добрите практики между компаниите в това отношение.

Хартата за многообразието в България е съвместна инициатива с цел насърчаване на практиките на многообразие и равенство у нас чрез създаване, представяне и прилагане на национална Харта за многообразието. Проектът е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз

loading...