Цветана Георгиева

Изтъкнатият български историк и антрополог проф. Цветана Георгиева е починала на 85-годишна възраст, съобщиха от Софийския университет. Тя е дългогодишен преподавател в Историческия факултет на университета, с изследвания по история на българските земи в Османската империя и в областта на етнологията, с водещо значение за развитието на българската османистика и антропология, пише Дир.бг.

Редица са последователите на проф. Георгиева – студенти, докторанти, учители, университетски учени и изследователи, доразвили не само идеите и възгледите й, но възприели нейния дух и куража да ги отстояват, допълват от Алма Матер.

Цветана Борисова Георгиева е родена на 26 април 1937 г. в София. Научната й кариера е изцяло свързана със Софийския университет. От 1972 г. е асистент в Катедрата по история на България, през 1976 г. става доцент, а от 1998 г. е професор в същата катедра. Проф. Георгиева пое ръководството на катедра „Етнология“ и подпомогна създаването на специалността Етнология към Исторически факултет на Софийския университет.

Лекциите и изследванията на проф. Георгиева по проблемите на българското историческо развитие в периода XV – XVII в., върху религии и етнически общности на Балканите, като контактна зона между исляма и християнството, по въпросите на народната култура и влиянието на свещените книги, както и редица други, свързани с тази проблематика казуси, формираха няколко поколения учени и общественици в полето на историческата хуманитаристика.

Като известен български учен проф. Георгиева бе член на Асоциацията за балканска антропология, представител на България в международната организация PAC – EUROETHNO към Съвета на Европа в Старсбург, член на Международнта организация на европеистите със седалище в Брюксел.

За цялостната си дейност през 2005 г. проф. Цветана Георгиева бе удостоена от Софийския университет с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента. В нейна чест бе публикуван ценният сборник „Етнически и културни пространства на Балканите“, ч. 1 и ч 2. София, 2008.

Със смъртта на проф. Цветана Георгиева академичната общност на Софийския университет губи високо ценен учен, преподавател и общественик, допълва от ВУЗ-а.

Още от България


loading...