полети по Черноморието силен летен сезон Клошари ол инклузив Летният сезон хотелиери бежанци

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

90% на сто от хотелите у нас са повишили цените на нощувките с между 10 и 50% спрямо 2022 година. За период от 12 месеца близо половината от хотелиерите са повишили цените с до 20%, става ясно от национално допитване до мениджъри и собственици на хотели на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE).

Близо 40% от мениджърите на хотели са повишили цените на нощувките в сравнение с миналата година с до 10%.

Приходите от нощувки

Тези приходи нарастват при две трети от хотелите в страната. В тази група поравно се разпределят местата за настаняване, които декларират до 10% ръст на постъпленията и тези с ръст между 10 и 20%.

На другия полюс са една трета от хотелите в България, при които или е налице някакъв спад (15%), или приходите са на нивата от 2022 г. (13%).

При 40% от хотелите заетостта е останала на миналогодишните нива или се е свила. При една трета от тях заетостта нараства с до 10%, а една пета отчитат ръст между 10 и 20%.

Недостигът на кадри

Недостигът на персонал е най-сериозното предизвикателство пред хотелиерите (40% от респондентите го посочват). 23% от взелите участие в проучването изтъкват като най-сериозен проблем за тях невъзможността за дългосрочно планиране, а за други 20% инфлацията все още е най-голямото предизвикателство.

Решение на проблема се търси предимно в посока внос на кадри от чужбина и ангажиране на студенти и ученици от горните класове със стажове и други програми за заетост.

Въпреки предизвикателствата една трета от хотелиерите в България декларират, че в момента бизнесът им се развива по-добре отколкото в считаната за еталон 2019 година.


loading...