коледни добавки

Разпорежданията за преизчислените от 1 октомври т.г. пенсии ще бъдат достъпни на страницата на Националния осигурителен институт (НОИ) на 3 октомври (понеделник).

Това съобщиха от институцията, предава 24 часа.

Разпорежданията ще бъдат достъпни за хора, които имат персонален идентификационен код.

Изплащането на пенсиите чрез пощенските клонове ще бъде в периода между 7 и 20 октомври.

Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври.

Около 700 хил. души се очаква да получат увеличение на пенсията с преизчислението от 1 октомври, въпреки че всички ще бъдат сметнати наново.

На преизчисляване от 01.10.2022 г. не подлежат пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31.12.2021 г., както и пенсиите, несвързани с трудова дейност (социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии и др.).

Преизчисляването се извършва служебно от Националния осигурителен институт (НОИ), поради което не е необходимо пенсионерите да подават заявления.

Предвидено е преизчисляването на пенсиите за трудова дейност, считано от 01.10.2022 г., да се извърши, като най-напред се определи размер на пенсията, относим към годината на отпускането ѝ (базов размер), след което той се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускането ѝ, с проценти, съгласно установеното в новоприетата преходна разпоредба на Кодекса за социално осигуряване. Нормата въвежда изключение за пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2007 г., вкл., като за тях се определя размер, относим към 2008 г., който се осъвременява с установените проценти за всяка календарна година след 2007 г. Пенсиите се преизчисляват при съответното прилагане на разпоредбите на КСО, отнасящи се до определяне на размерите на различните по вид пенсии за трудова дейност.

Виж още:Ще има ли разочаровани пенсионери на 1 октомври?От 1 октомври ще бъдат осъвременени пенсиите само свързани с труд. Има много пенсии, които не са обв…Sep 29 2022skafeto.com

2/3 от пенсионерите няма да получат увеличения при преизчислениетоПритеснена съм, че от преизчисленията на пенсиите мнозина ще останат разочаровани, но няма да са още…Sep 20 2022skafeto.com

Ето как НОИ как ще преизчисли пенсиите от 1 октомвриВ преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО) е създадена…Sep 17 2022skafeto.com


loading...