риск от бедност

България е водеща в ЕС по риск от бедност, като една трета от българите живеят в риск от бедност или социално изключване, показват данни на Евростат, а разликата между нас и Чехия, където положението е най-благоприятно, е 20 пункта.

През 2008 година близо 45% от българите или повече от 3 милиона души са били в риск.

По данни на НСИ, 10 години по-късно, през 2018 година, под линията на бедност от 351 лева, са около 1,5 милиона души.

Правителството планира догодина линията на бедност да стане 363 лева. Според прогнозни разчети под линията ще останат близо 1 700 000 души.

Точно след нас по бедност са Румъния и Гърция.

„В България дялът на хората и домакинствата, които са в риск от бедност и от социално изключване, намалява. Комбинираният индикатор в изследването отчита едновременно три неща – дохода на домакинствата, ниска трудова интензивност, т.е. хората, които работят изключително малко в рамките на една година, както и материалните лишения“, обяснява икономистът от ИПИ Лъчезар Богданов.

По думите му, „в България е отчетлив голям проблем при т.нар. „материални лишения“ – поддръжката на жилище, наем, сметки, включително и отопление“.

Силна молитва за пари и материално благополучиеТази молитва за пари ще ни донесе много материално благополучие и финансов разцвет: „Към тебе, ангел…Mar 21 2018skafeto.com

loading...