3000 лева за млади изследователи

До 3000 лева месечно могат да получат млади изследователи в български висши училища и научни организации, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Парите се осигуряват по Националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2“, чийто първи етап започна този вторник.

Със 7,5 милиона лева ще бъдат подпомогнати изследователи в 25 държавни висши училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, Военномедицинската академия, Националния център по заразни и паразитни болести и Националния институт по метеорология и хидрология.

Това е половината от целия бюджет на програмата, а периодът ѝ на изпълнение е до 2025 година.

Програмата е разделена на два модула – по първия ще се привличат и назначават млади учени, които нямат договор за работа с конкретно висше училище или научна организация, учените ще получават възнаграждение от 1200 лв. на месец, а вторият модул „Постдокторанти“ е предназначен за учени с образователна и научна степен доктор от българско или чуждестранно висше училище или научна организация, придобита преди не повече от пет години.

Възнаграждението за новоназначените постдокторанти е от 2000 до 3000 лева на месец.

До пети август университетите и научните организации трябва да започнат процедурите за определяне на участници в програмата.


loading...