С 8 магазина във Варна, инвестициите на веригата до момента в морската община надхвърлят 123 млн. лв.

25 млн. лв. е ефектът от търговската дейност на Лидл България в община Варна през 2022 г. Това показва анализ, изготвен от Института за пазарна икономика (ИПИ), който включва шестте най-големи общини в страната.

 

В морската община работят общо осем обекта на веригата. Още от включването си на българския пазар през 2010 г. компанията открива първия си обект във Варна и през следващата година – още два. Останалите пет обекта във Варна са открити в  периода 2015-2020 г., от които един през 2019 г. в курортното селище „Св. св. Константин и Елена“. Инвестициите за изграждането и обновяването общо на осемте обекта на Lidl във Варна надхвърлят 123 млн. лв.

 

Преки и непреки ефекти към икономиката на Варна

Съвкупният принос на компанията към икономиката на общината се формира чрез преките и непреките ефекти от нейната дейност. Според методологията на ИПИ преките ефекти се постигат както чрез плащанията към производители и доставчици на стоки от областта, така и чрез инвестициите, разходите за персонал и тези за външни услуги по текущата издръжка на мрежата от търговски обекти. За Варна стойността на преките ефекти от дейността на Лидл България за 2022 г. възлиза на 15 млн. лв.

 

В допълнение, дейността на производителите и доставчиците, обслужващи Лидл България, увеличава търсенето на стоки, материали, услуги и труд в региона, като по този начин мултиплицира първоначалния пряк ефект. Потреблението на домакинствата на наетите в компанията, също дава последващо вторично въздействие. Общите допълнителни (вторични) ефекти от дейността на Лидл България в град Варна и областта достигат близо 10 млн. лв. за 2022 година.

Така съвкупният принос към икономика на Варна от дейността на Lidl общината само за 2022 г. е общо 25 млн. лв.

 

Принос чрез инвестиции

Средно в изграждането на един обект в общината компанията влага 15,4 млн. лева. Само за последните две години – 2021 и 2022 г. – за обновяване и модернизация на обектите си във Варна Лидл България е вложила  почти 3 млн. лева.

 

Принос като работодател

През 2022 г. средногодишният брой на заетите в Лидл в града е 249 души, а към декември 2022 г. те достигат 276 души. Спрямо 2021 година това е повишение с 21%. За сравнение, наетите в страната намаляват с 2% през 2022 г., а тези само в сектора на търговията – с 1%. Това показва, че  Лидл България продължава да  създава допълнителни работни места в при свиваща се заетост на регионалния пазар на труда и особено – в сектора на търговията.

През 2022 г. средната брутна заплата на работещите в Лидл България във Варна е с 56% по-висока от тази в сектора на търговията в страната, и с 86% от тази в общината.

 

Принос през закупуване на местни стоки и услуги

Икономическото въздействието на Лидл България във Варна включва и търсенето на стоки, които компанията поръчва на производители и доставчици от областта. През 2022 г. местни компании доставят на Lidl (както за вътрешния пазар, така и за обектите на веригата в цяла Европа) стоки за близо 5 млн. лева. Най-висока е стойността на доставките на перилни и почистващи препарати.

Едни от най-големите производители и доставчици на козметика за Lidl също са от област Варна.  Останалите партньори на веригата от областта включват доставките на вина, млечни продукти, мед.

 

Принос като данъкоплатец 

Лидл България играе все по-важна роля като устойчив и значим данъкоплатец в общините, в които извършва своята дейност. Приносът в бюджета на община Варна за 2022 г. е близо 370 хил. лв. или 0,2% от собствения приход на общината. Откриването на всеки нов обект на веригата увеличава тези показатели.

 


loading...