Запазване на биоразнообразието на лозата

Работният семинар на тема „Запазване на биоразнообразието на лозата в трансграничния регион на Гърция – България“ се проведе между 16 и 18 юли 2020 г.  в Александровския технологично-образователен институт Солун-Дпт. по селскостопанска технология.

В събитието участваха експерти, енолози, агрономи и земеделски производители от Гърция и България. Те засегнаха теми като генетичното разнообразие на сортовете лози, характерни за двата региона, енологични характеристики и сортов аромат. Изненадата на проекта бе откритието, че сортове, за които се считаше, че са сходни или дори еднакви в двете държави, се оказаха със съвсем различен генотип. Това ще доведе до нови национални политики като например общ подход за сортовете със сходни или еднакви генотипи, както и индивидуален подход за сортовете с различни генотипи.

Проведоха семинар за биоразнообразието при лози

Не по-малко интересна бе темата за потенциала на вина, направени от местните традиционни сортове. Тя се разгърна на базата на извършените проучванията и ДНК анализи. Международният екип от експерти в областта на генетичното изследване на лозя, който е в основата на научните процеси, представи своите резултати и разработки до момента. Участниците в семинара имаха възможността да дегустират експериментални вина, направени от разглежданите местни сортове.

Събитието беше широко отразено на фейсбук профила на проекта чрез онлайн излъчвания.

Всичко това се случва като част от проекта „SOS за застрашени традиционни сортове лози“, чийто водещ бенефициент е Изпълнителна агенция по лозата и виното. Нейни партньори са Сдружение „Просперитет и развитие за България“, Институт за бизнес и изложбени изследвания и развитие (Business & Exhibition Researches and Development Institute (IEE)), Гърция и Александровски технологично-образователен институт Солун-Дпт. по селскостопанска технология (Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki-Dpt. of Agricultural Technology), Гърция.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните в програма Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“ http://www.greece-bulgaria.eu/.


Съдържанието на този материал не отразява задължително официалната позиция на Европейския съюз.

Проведоха семинар за биоразнообразието при лози


loading...