Между 1/4 и 1/3 от дърводобива у нас е нерегламентиран. Това сочат данните от доклад на природозащитната организация WWF. Половината от привидно законния дърводобив пък се извършва при нарушения на законите за горите, околната среда, биологичното разнообразие и защитените територии.

Според експерти нелегалната сеч генерира скрити приходи от над 100 милиона лева годишно.

От WWF посочват, че през последните години незаконният добив на дървесина остава на високи нива. За една усреднена година той възлиза на 1,7 млн. куб.м. от официално регистрирания добив. Природозащитната организация подчертава, че има регистрирани случаи на незаконна сеч дори в трите национални парка – „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“.

Докладът на WWF отчита няколко от най-широко разпространените схеми за незаконен добив и продажба на дървесина. Това са: добив на немаркирани дървета в насаждения, манипулации при изчисляване на обема на дървата за огрев и технологичната дървесина, скриване на незаконно добита дървесина при експедицията ѝ, както и манипулации при окачествяване на маркираните дървета.

Като една от предпоставките за злоупотреби в горите се посочва недостатъчният брой служители, ангажирани с тяхната охрана. В България около 3000 души са ангажирани с тази задача, като броят им в последните години намалява. Друг фактор допринасящ за незаконния дърводобив е свързан със социалното неравенство и нивото на хронична бедност у нас. Третата предпоставка е слабият контрол механизми върху добива и търговията с незаконна дървесина.


loading...