https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Глобалният пазар на автомобилни Ethernet мрежи е малък по мащаб, но бързо растящ. Неговият обем беше оценен на 1,8 милиарда долара през 2020 г., но се очаква да достигне около 5,6 милиарда долара до края на 2026 г. Средният темп на растеж от 20,9% за очаквания период може да се определи като отлична пазарна динамика.

Новите автомобилни технологии значително усложняват инфраструктурата вътре в автомобила, казват анализаторите от Markets-and-Markets. Съвременните автомобили са „наводнени“ с ИТ техника: мрежов модул, електронни контролни модули (ECU), сензори, задвижващи механизми, конектори, кабели. Всичко това прави автомобила една извънредно сложна дигитална машина. Производителите на оригинално автомобилно оборудване (OEM) се насочват към производството на технологии от следващо поколение, за да поддържат стабилността на инфраструктурата на автомобила и да минимизират натоварването на неговата вътрешна комуникационна мрежа.

През 2020 г. пандемията тежко засегна автомобилната индустрия. Малцина се интересуваха от придобиване на нов автомобил. След отминаването на коронавирусния проблем започна възстановяване световната икономика, което постави началото на нова тенденция на растеж в автомобилния бранш. Продажбите на превозни средства започнаха да се увеличават, а с тази тенденция се засили и търсенето на електрически превозни средства (ЕПС).

Ръст на автомобилните Ethernet мрежи
Популяризирането на електромобилите даде тласък на технологичната еволюция и развитието на цялата екосистема за ЕПС, включително напредък в чипсетите и модулите, наличието на литиево-йонни батерии и модернизацията на инфраструктурата за зареждане. Накратко – технологичният напредък, правителствените политики за насърчаване на е-мобилността, растежът на потребителската икономика и инвестициите на OEM са ключовите двигатели, стимулиращи производството на ЕПС.

Свързаността играе важна роля в инфраструктурата в електрическия автомобил. През последните няколко десетилетия CAN, LIN, FlexRay и радиочестотните (RF) комуникации доминират в индустрията за свързаност в автомобила. Производителите на оригинално оборудване за коли и доставчиците от т. нар. ниво 1 преобладават в използването на традиционни технологии за вътрешно-автомобилната мрежа.

Някои технологии, като например MOST и FlexRay, са проектирани да поддържат нови области на приложение: инфоразвлекателни и ADAS системи. Технологиите обаче трябва да се развият още, за да осигурят достатъчно висока честотна лента и приемливо ниска латентност за информационно-развлекателните приложения в колата.

Възход на свързаните автомобили
Стандартизирането на Ethernet мрежите с висока честотна лента позволява на свързаните автомобили и разработчиците на IoT приложения да създават усъвършенствани приложения. Очаква се разпространението на такива приложения да увеличи допълнително търсенето на високочестотна свързаност за компютърните системи в автомобила.

Още през 2015 г. Институтът на инженерите по електротехника и електроника (IEEE) определи 100BASE-T1 стандарта за физическия слой (PHY) за високоскоростен 100Mbps Ethernet. Високоскоростният Ethernet създава значителна възможност за разработчиците на приложения. Той засяга и функционалния дизайн на автомобила и може да поддържа връзка в реално време с външния свят. В свързаната кола това дава повече гъвкавост на потребителя по отношение на избора на приложения от доставчици от трети страни или OEM производители или партньори.

Предизвикателство: оперативната съвместимост
Оперативната съвместимост между компонентите, предоставяни от различни доставчици, е едно от ключовите предизвикателства на пазара на автомобилни мрежи. Налице са значителни усилия от производителите на коли и доставчиците на Ethernet технологии за установяването на стандарти, които могат да осигурят оперативна съвместимост за компонентите, използвани във вътрешно-автомобилните мрежи.

Оперативната съвместимост между различните компоненти е много важен фактор, тъй като осигурява повече гъвкавост за автомобилните компании и клиентите, позволявайки им да инсталират в превозното средство различни продукти от различни доставчици. Тъй като колите от висок, среден и нисък клас имат различни функции за безопасност, разработчиците на приложения и производителите на коли трябва да вземат предвид, че разработените или наличните приложения са съвместими със съответната система за безопасност, инсталирана в превозното средство.

Азия – пазарен лидер
През последните няколко години автомобилният сектор в азиатско-тихоокеансия регион категорично се трансформира благодарение на технологичното развитие, положителния икономически растеж и стабилните социално-политически условия. В световен мащаб регионът допринася с основен дял по отношение на производството на превозни средства и продажбите на превозни средства.

Огромната потребителска база в нововъзникващите пазари като Китай, Индия и Малайзия е ключов двигател на ръста автомобилния сектор. Доходът на глава от населението отбелязва ръст в Китай и Индия. Следователно автомобилните OEM производители имат огромни възможности да стимулират приходите на бизнеса. Производителите на оригинално автомобилно оборудване се фокусират повече върху функциите за безопасност и сигурност, за да подобрят изживяването на клиентите.