Бизнес за природата

На годишната среща на Световния икономически форум в Давос коалиция „Бизнес за природата“, част от която е WWF, настоява правителствата да предприемат конкретни действия за сключване на „Нова сделка за природата и хората“, с която да поставят екологичното и социалното развитие в центъра на техните икономики. „Бизнес за природата“ е обединение на влиятелни неправителствени и бизнес организации, чиято цел е да издигне мощен призив за опазване на околната среда. А основен акцент на 50-ото издание на форума в Давос е именно борбата с климатичните промени.

Според публикуван наскоро доклад на Световния икономически форум бизнесът е по-зависим от природата, отколкото се смяташе досега. Генерирането на около 44 трилиона долара – повече от половината от Брутния световен продукт – се дължи на природни източници и е изложено на риск. В тази връзка над 360 компании от коалиция „Бизнес за природата“ поеха ангажимент да помогнат за опазването и възстановяване на околната среда.

Днес разполагаме с все повече доказателства, че унищожаваме планетата със скорост, която никога не е била наблюдавана в човешката история. Учените алармират за нуждата от спешни мерки за ограничаване на климатичните промени, насърчаване на устойчивия растеж и спиране драстичното намаляване на биоразнообразието.

За да разработи адекватни препоръки към правителствата, които да защитят икономиките, общностите и поминъка на милиони хора, коалиция „Бизнес за природата“ ангажира стотици компании от 15 сектора, опериращи на пет континента.

Препоръките на „Бизнес за природата“:

1. признаване на катастрофалната ситуация, породена от изчезването на биоразнообразието на планетата и приемане на глобани цели които да я спрат до 2030 г.;

2. поставяне на околната среда като основен акцент в политиките на правителствата, които да гарантират ефективно прилагане на природозащитното законодателство;

3. взимане на далновидни решения от страна на правителства, компании и финансови организации, които да надхвърлят целите на краткосрочната печалба;

4. отпускане на средства за социално справедлива трансформация – субсидии и стимули за реформи с положителен ефект върху природата – както и интегриране на иновативните модели за кръгова икономика;

5. обединяване на усилия в подкрепа на природата от страна на публичния и частния сектор.

Унищожаването на природата поражда сериозни разходи за бизнеса и икономиките и затруднява значително справянето с важни глобални предизвикателства като изменението на климата и социалните неравенства. А това подкопава здравето и благосъстоянието на хората, обществения прогрес, както и напредъка по пътя към целите за устойчиво развитие.

Унищожението на планетата

„За да сложим край на този порочен процес трябва да гарантираме, че ясното разбиране на връзката между природата, хората и икономиките е интегрирано във всички икономически сектори и на всички нива на вземане на решения“, коментира ръководителят на WWF България Веселина Кавръкова. „Борбата с изменението на климата, например, е обречена на провал, ако не обърнем внимание на нашето влияние върху природата, както и на зависимостта ни от нея.“

Най-предприемчивите бизнес лидери вече признаха, че икономическият им успех зависи тясно от здравето на околната среда и че на досегашния бизнес модел не може да се разчита в средносрочен и дългосрочен план.

„Финансовите резултати не са от значение за една мъртва планета“, заяви изпълнителният директор на коалиция „Бизнес за природата“ Ева Заби на откриването на Световния икономически форум в Давос. „Показвайки скритите ползи от природата и икономическите последици от неуспеха ни да защитим екосистемите, ние искаме да подчертаем огромното значение на околната среда за нашето здраве и бизнес.“

Коалицията

Коалицията „Бизнес за природата“ има амбицията да демонстрира как опазената природа може да се превърна в стабилна основа за социален прогрес и процъфтяващ бизнес. Само ако действат заедно компаниите, правителствата и гражданското общество могат да отключат нови възможности за постигане на глобална промяна, за да заживеем в хармония с природата.

Още:
Борисов пристигна в Давос за Световния икономически форумМинистър-председателят Бойко Борисов пристигна в Швейцария, където ще участва в Годишната среща на С…Jan 21 2020skafeto.com

Най-богатите 2000 души имат повече от най-бедните 4.6 млрд. души в светаНай-богатите 2153 души в света са контролирали повече средства от най-бедните 4.6 млрд. от човечеств…Jan 21 2020skafeto.com

5 юни: Световен ден на околната средаСветовният ден на околната среда се отблеязва ежегодно на 5 юни и представлява най-значимият и извес…Jun 5 2019skafeto.com

Станишев: В ЕС и България предстои голяма трансформацияВ ЕС предстои мащабна трансформация – зелена, институционална, ценностна. Европа преминава в ново съ…Jan 22 2020skafeto.com


loading...