въздействието на безжичните мрежи върху околната среда

Германски биолози са провели обширни изследвания за въздействието на безжичните мрежи върху околната среда и са установили, че тяхното излъчване има отрицателен ефект върху насекомите, съобщава esoreiter.ru.

Изследването е извършено от немския биолог Ален Тиел и се основава на 190 научни публикации за ефекта на електромагнитното излъчване върху насекомите. Оказва се, че 60 от 100 анализирани научни трудове потвърждават вредното въздействие на електромагнитното излъчване върху мухи, пчели и оси.

Авторът на изследването достига до извода, че електромагнитното лъчение е една от причините за смъртта на насекоми в Европа. Освен това най-разрушителни са емисиите, произведени от мобилни и Wi-Fi мрежи, които по степен на влияние могат да бъдат приравнени на пръскането срещу инсектициди.

Германски биолози: Безжичните мрежи убиват насекомите

Според изследователя електромагнитното излъчване намалява способността на насекомите да се ориентират и също така поразява репродуктивните им функции. В същото време радиацията нарушава циркадните ритми и води до фалшиви тревоги за имунната система.

Учените обръщат внимание на факта, че съвременното общество подценява въздействието на мобилните мрежи върху околната среда, тъй като не за всички е удобна тази тема. Това не е изненадващо, защото влияе на начина на живот и производството на мобилни технологии.


loading...