германия електроенергия Мигрант от Афганистан Германия безработица Меркел мерки

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Германия стана нетен вносител на електроенергия за 2023 година – за първи път от началото на регистрацията на тези данни през 2006 г. Това съобщи агенция Montel, позовавайки се на представител на мрежовия регулатор BNA. Германската икономика е най-голямата в Европа и четвърта в света.

По данни на регулатора, през 2023 г. Германия е внесла общо 54,1 TWh (през 2022 г. – 33,2 TWh), а е изнесла 42,4 TWh електроенергия (през 2022 г. – 56,3 TWh). Така вносът се увеличава с около 63%, а износът намалява с 24,7% спрямо 2022 г.

„Електричеството се произвежда в районите в Европа, където е по-евтина. Германия и други европейски страни във всеки момент могат да се възползват от най-благоприятните условия за производство и покупка на електроенергия. Цените на електроенергията „на едро“ и търговията са резултат от това взаимодействие.

Затова може да има случаи, когато има смисъл да се внася или изнася електроенергия по-скоро по икономически причини, отколкото по причини за физическа доставка. Капацитетът и стабилността на мрежата също са от значение при търговията. По този начин, вътрешният европейски пазар на електроенергия спомага за по-ниските цени на електроенергията и за намаляване на емисиите на въглероден диоксид“, отбелязват от германския регулатор.

Според данните на енергийната платформа, от европейските страни най-голям нетен внос на електроенергия през 2023 г. има Дания – 10,7 TWh, следвана от Германия, а също и Норвегия (4,5 TWh) и Швеция (2,89 TWh). В същото време, за изминалата година Германия беше нетен износител на електроенергия за Белгия, Австрия и Полша.

През 2023 г. потреблението на електроенергия в Германия е с 5,4% по-ниско от предходната, намалявайки за втора поредна година, а общото производство е с 9,1% по-малко от предходната година.

Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) достига 56% от общото производство на електроенергия, което е със 7,5 процентни пункта повече от година по-рано. По-конкретно, производството на водноелектрическа енергия се е увеличило с 16,5% на фона на относително високите валежи след тежка суша през 2022 година.

Производството на електроенергия от вятърни паркове на сушата е нараснало с 18%, но това от морски вятърни турбини е с 5% под предходната година.

Припомня се, че през април 2023 г. бяха изведени от експлоатация последните атомни електроцентрали в Германия. Въпреки спирането, цените на електроенергията „на едро“ паднаха през годината, отбелязва германския регулатор BNA – средната цена „на едро“ за 2023 година беше 95,18 евро за MWh, което е по-малко от половината от стойността й за предходната година от 235,45 евро за MWh, т.е. цената е паднала до нивата от 2021 година.

Германия стана нетен вносител на електроенергия за 2023 година – за първи път от началото на регистрацията на тези данни през 2006 г. Това съобщи агенция Montel, позовавайки се на представител на мрежовия регулатор BNA. Германската икономика е най-голямата в Европа и четвърта в света.

По данни на регулатора, през 2023 г. Германия е внесла общо 54,1 TWh (през 2022 г. – 33,2 TWh), а е изнесла 42,4 TWh електроенергия (през 2022 г. – 56,3 TWh). Така вносът се увеличава с около 63%, а износът намалява с 24,7% спрямо 2022 г.

„Електричеството се произвежда в районите в Европа, където е по-евтина. Германия и други европейски страни във всеки момент могат да се възползват от най-благоприятните условия за производство и покупка на електроенергия. Цените на електроенергията „на едро“ и търговията са резултат от това взаимодействие.

Затова може да има случаи, когато има смисъл да се внася или изнася електроенергия по-скоро по икономически причини, отколкото по причини за физическа доставка. Капацитетът и стабилността на мрежата също са от значение при търговията. По този начин, вътрешният европейски пазар на електроенергия спомага за по-ниските цени на електроенергията и за намаляване на емисиите на въглероден диоксид“, отбелязват от германския регулатор.

Според данните на енергийната платформа, от европейските страни най-голям нетен внос на електроенергия през 2023 г. има Дания – 10,7 TWh, следвана от Германия, а също и Норвегия (4,5 TWh) и Швеция (2,89 TWh). В същото време, за изминалата година Германия беше нетен износител на електроенергия за Белгия, Австрия и Полша.

През 2023 г. потреблението на електроенергия в Германия е с 5,4% по-ниско от предходната, намалявайки за втора поредна година, а общото производство е с 9,1% по-малко от предходната година.

Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) достига 56% от общото производство на електроенергия, което е със 7,5 процентни пункта повече от година по-рано. По-конкретно, производството на водноелектрическа енергия се е увеличило с 16,5% на фона на относително високите валежи след тежка суша през 2022 година.

Производството на електроенергия от вятърни паркове на сушата е нараснало с 18%, но това от морски вятърни турбини е с 5% под предходната година.

Припомня се, че през април 2023 г. бяха изведени от експлоатация последните атомни електроцентрали в Германия. Въпреки спирането, цените на електроенергията „на едро“ паднаха през годината, отбелязва германския регулатор BNA – средната цена „на едро“ за 2023 година беше 95,18 евро за MWh, което е по-малко от половината от стойността й за предходната година от 235,45 евро за MWh, т.е. цената е паднала до нивата от 2021 година.