Гигантските панди
Mike van Schoonderwalt from Pexels

Гигантските панди вече не са класифицирани като застрашени, но все още са уязвими, казват китайските власти. Класификацията беше понижена, тъй като броят им в дивата природа достигна 1800.

Експерти казват, че Китай е успяла да спаси своето емблематично животно чрез дългосрочните си усилия за опазване, включително разширяването на местообитанията.

Страната смята пандите за национално богатство, но също така ги е дала „назаем“ на други държави като дипломатически инструмент.

Гигантските панди вече не са застрашени, но все още има риск

Последното надграждане на класификацията „отразява подобрените им условия на живот и усилията на Китай за поддържане на техните местообитания интегрирани“, каза Цуй Шухонг, ръководител на Министерството на екологията и околната среда, отдел за опазване на природата и екологията на пресконференция.

Новата класификация идва години след като Международният съюз за опазване на природата (IUCN) вече е извадил животното от неговия списък на застрашените видове и го е определило като „уязвимо“ през 2016 г.


loading...