европейското финансиране за следващия програмен период резолюция за България ЛИБЕ България европрограмите критики към България
Европейски парламент (Снимка: Gabor KOVACS, flickr - CC-BY4.0)

Европейският парламент настоява за нови източници на приходи в ЕС, за да се осигурят средства за възстановяване от кризата, предизвикана от пандемията COVID-19. Източниците на приходи в бюджета на ЕС са останали непроменени от десетилетия. Те включват мита върху вноса на стоки, както и национални вноски, основани на приходите от ДДС и брутния национален доход на всяка страна. През годините ЕП многократно призовава за реформиране на системата от собствени ресурси.

ЕП предлага множество варианти за нови приходи, свързани с опазването на околната среда и финансите. Сред тях са обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, облагане на услугите в интернет, данък върху финансовите транзакции, както и облагане на пластмасовите опаковки, които не се рециклират. Като варианти са посочени и приходи от схемата на ЕС за търговия с емисии, и облагане на вноса от страни с по-ниски изисквания за парниковите газове.

Депутатите подчертават, че осигуряването на нови източници на приходи е необходимо, за да се покрият разходите по погасяване на заемите за възстановяване, да се предотвратят резки намаления на разходите на ЕС и да се гарантира, че тежестта от поетите дългове няма да бъде прехвърлена на бъдещите поколения.

С гласуването си на 16 септември депутатите настояха за правно обвързващ календар за въвеждането на новите източници на приходи. Парламентът също така се обяви за премахване на всички отстъпки и корекции при събирането на приходите в бюджета, които облагодетелстват отделни страни.

Пандемията от коронавируса нанесе тежък удар в Европа, като последните прогнози са, че икономиката на ЕС ще се свие с 8.3% през 2020 г. Европейският съюз и държавите-членки вече предприеха изключителни мерки в отговор на кризата. Освен за преодоляване на непосредствените щети Европа мисли и за изграждането на по-зелена и по-конкурентна икономика, основана на цифровите технологии. Основен инструмент за всичко това е дългосрочният бюджет на ЕС.

loading...