https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Онлайн регистърът на недвижимите имоти в Гърция заработи напълно от днес – 1 ноември 2023 г. Това позволява на нотариусите, купувачите и продавачите да извършват сделки по-бързо, без да се намесват общини, данъчни служби или други държавни органи в събирането на необходимите документи.

Електронното прехвърляне на собственост ще се прилага само за региони, където съществува пълен регистър на недвижимите имоти.

Нотариусите ще трябва първо да влязат в платформата, да предоставят своите специални данъчни номера и специални данъчни номера на страните по сделката (AFM) и да ги поканят да приемат заявката за недвижим имот, както и да ги упълномощят да съберат необходимите документи.

След това продавачът трябва да влезе в платформата, след което купувачът трябва да разреши транзакцията и да позволи на нотариуса да вземе документите от негово име.