(снимка: Japan’s National Institutes for Quantum Science and Technology)

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Японският национален институт за квантова наука и технологии пусна в експлоатация най-големия термоядрен реактор в света. Това е инсталацията JT-60SA, която е създадена, за да помогне на международния проект ITER в разработката на термоядрени технологии.

Височината на работната камера на JT-60SA е само половината от височината на камерата на реактора на ITER, което прави експериментите в японското съоръжение достатъчно ценни, за да допринесат за успеха на международния проект.

Термоядреният реактор JT-60SA е изграден на мястото на стария реактор JT-60. Той е станал по-голям, а магнитите са заменени със свръхпроводящи, което ще позволи на реактора да задържа плазма в най-големия обем работна площ към днешна дата – 135 м³. В реактора ITER обемът на работната камера ще бъде 840 м³.

Специалистите, обслужващи реактора JT-60SA, все още не са съобщили за параметрите на плазмата, получена в реактора. В идеалния случай температурата (очевидно става дума за електронна плазма) трябва да достигне 200 милиона °C.

още по темата
2023: Реактори за термоядрен синтез обещават революция
В случая, за да започне термоядрена реакция, температурата на йонната плазма трябва да достигне 100 милиона °C. В това състояние реакторът JT-60SA ще трябва да поддържа работа в продължение на 100 секунди.

Получаването на първата плазма с помощта на реактора JT-60SA, като по-малко копие на реактора ITER, показва правилния избор на дизайн и стратегия за международния проект. Реакторът JT-60SA вече помогна на специалистите от ITER, въпреки че това отне много време и усилия.

През 2021 г., по време на тестов пуск на JT-60SA, възникна късо съединение в намотката на един от свръхпроводящите магнити, което забави старта на инсталацията с почти три години. Дългият и скъп ремонт на JT-60SA принуди инженерите на ITER да обърнат повишено внимание на магнитите на своя реактор, в допълнение към решаването на текущи проблеми.

Експериментите в JT-60SA ще се използват за по-добра подготовка при пускането на реактора във Франция. На следващите етапи пътищата на тези да реактора ще се разминават. Японският реактор може да работи само с деутериево гориво, докато реакторът ITER в крайна сметка ще може да премине към по-ефективно деутериево-тритиево гориво.

Въпреки това, експериментите с JT-60SA ще позволят на японците да разработят своя собствена термоядрена електроцентрала, известна като Project DEMO, която по план трябва за заработи до 2050 г. В тази индустрия лидер е Китай, чиито експериментални термоядрени реактори загряват плазмата до температури над 100 милиона °C за стотни от секундата.