кибер долар цифрови валути

Вече има 105 държави, чиито централни банки в момента проучват възможностите за работа с официални цифрови валути. Сред тях 50 страни са в напреднала фаза на изследване (разработване, пилотно тестване или стартиране), според данни на Геоикономическия център на Атлантическия съвет.

Днес и австралийската централна банка заяви, че стартира едногодишна изследователска програма за цифрова валута на централната банка (ЦВЦБ) в страната. Организацията ще се фокусира върху потенциалните икономически ползи, които дигиталните пари могат да донесат.

В своята нова програма Банката-резерв на Австралия (RBA) ще си партнира с Digital Finance Cooperative Research Center (DFCRC) – индустриална група, подкрепяна от правителството. Проектът ще се стреми да идентифицира иновативни сценарии на употреба и бизнес-модели, които биха могли да бъдат подкрепени от издаването на ЦВЦБ, и да изследва технологичните, правните и регулаторните аспекти.

105-те държави, които експериментират с официални цифрови валути, представляват над 95 процента от глобалния БВП, според Геоикономическия център на Атлантическия съвет. Той посочва, че „10 държави вече са пуснали напълно дигитална валута, като пилотната програма на Китай ще се разшири през 2023 г.“

19 от страните от Г-20 проучват ЦВЦБ, показва тракерът. От тях 16, вкл. Южна Корея, Япония, Индия и Русия, вече са в етап на разработка или пилотен етап.

Наскоро и Банката за международни разплащания (BIS) публикува доклад, в който се посочва, че 9 от 10 централни банки в световен мащаб проучват ЦВЦБ. Според анализа, „появата на стабилни монети и други криптовалути ускори работата по ЦВЦБ“.

Наред с Китай, Индия също работи активно върху своята цифрова валута. Индийската централна банка, Банката-резерв на Индия (RBI), заяви, че ще предприеме „постепенен подход“ за стартиране на официална цифрова валута. Очаква се RBI да въведе електронните пари през настоящата финансова година.


loading...